Linh mục Công giáo thứ 23 bị bắt cóc

tại Nigeria từ đầu năm đến nay


G. Trần Đức Anh, O.P.

Linh mục Công giáo thứ 23 bị bắt cóc

tại Nigeria từ đầu năm đến nay

 

Cha Abraham Kunat, cha sở giáo xứ thánh Bernardo ở Idon Gida, là linh mục Công giáo thứ 23 tại Nigeria bên Phi châu bị bắt cóc kể từ đầu năm nay.

Ṭa Tổng giáo phận Kaduna ở miền bắc Nigeria, cho biết v́ lư do an ninh, cha Kunat cư ngụ tại Kadia Iga và tại đó, cha đă bị bắt cóc trưa ngày thứ Ba, mùng 08 tháng Mười Một. Thông cáo của giáo phận không cho biết ư hướng của những kẻ bắt cóc và chỉ xin các tín hữu cầu nguyện cho vị linh mục.

Trong một số trường hợp khác, những kẻ bắt cóc chỉ nhắm đ̣i tiền chuộc mạng. Tuy nhiên, Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cũng nhắc nhở rằng tại Nigeria, các tín hữu Kitô là mục tiêu ưu tiên của những nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Theo tổ chức bác ái này, nguyên trong năm nay đă có hơn 4.000 người bị giết. Trong nhiều vụ, chính nhà nước cũng có lỗi v́ đă không đưa ra các biện pháp thích hợp để bảo đảm an ninh cho các tín hữu Kitô.

(KAI 9-11-2022)

🌐 hdgmvietnam.com

Nguồn: Conggiao.info