Liên hiệp nữ Bề trên Tổng quyền ủng hộ ĐTC

cho phép phụ nữ lănh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ

Hồng Thủy

Liên hiệp nữ Bề trên Tổng quyền ủng hộ ĐTC

cho phép phụ nữ lănh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ

 

Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền ḍng nữ (UISG) đă bày tỏ ḷng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Phanxicô v́ qua tự sắc Spiritus Domini – Thần trí của Chúa, ngài đă xác định chính thức sự tham gia của phụ nữ vào các thừa tác vụ trong Giáo hội. Các bề trên cũng nêu bật vai tṛ của phụ nữ như những người đóng góp và sứ vụ của Giáo hội.

 

Hôm 11/1 qua Tự sắc Spiritus Domini, Đức Thánh Cha đă thiết lập rằng từ bây giờ trở đi các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ được mở rộng cho cả phụ nữ, theo một h́nh thức bền vững và được định chế hóa thông qua một phép cụ thể của giám mục.

 

Tuyên bố của Hiệp hội Quốc tế các Bề trên Tổng quyền đăng trên website hôm 12/1 nói rằng quyết định thay đổi cho phụ nữ tham dự vào hai thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ “là một dấu hiệu và một lời đáp lại ‘tính năng động đặc trưng trong bản chất của Giáo hội,’ một sự năng động phù hợp với thách thức liên tục của Chúa Thánh Thần muốn Giáo hội vâng theo Mặc khải và thực tế.”

 

Nhắc lại việc Tự sắc được ban hành vào ngày lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa, các bề trên tổng quyền mời gọi “canh tân phẩm giá chung chúng ta nhận được qua bí tích rửa tội, là con Thiên Chúa, như anh chị em với nhau. Qua bí tích rửa tội chúng ta trở thành người chia sẻ sự sống và sứ vụ của Chúa Ki-tô và có thể phục vụ cộng đoàn.”

 

Đặc biệt, các bề trên tổng quyền nhấn mạnh rằng việc có thể chia sẻ vào sứ vụ của Giáo hội, chia sẻ các thừa tác vụ sẽ giúp chúng ta hiểu rằng trong sứ vụ này chúng ta có mối liên hệ hỗ tương giữa những thừa tác viên có chức thánh và thừa tác viên giáo dân. Điều này củng cố chứng tá hiệp thông theo Tin Mừng.

 

Tuyên bố của các bề trên nêu bật rằng tính phổ quát của Tự sắc khẳng định sự nh́n nhận của Giáo hội đối với sự phục vụ của nhiều người nữ đă và đang tiếp tục chăm sóc việc phục vụ Lời Chúa và Bàn thờ. (CSR_277_2021)

 

(vaticannews.va 14.01.2021)