Đức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ

ngày 29/6 và làm phép dây Pallium


G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ

ngày 29/6 và làm phép dây Pallium

 

Lúc 9 giờ 30 sáng thứ Ba, 29/6/2021 tới đây, Đức Thánh cha Phanxicô sẽ chủ sự thánh lễ tại Đền thờ thánh Phêrô, nhân lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, và ngài làm phép dây Pallium để trao cho các vị Tổng giám mục chính ṭa được bổ nhiệm trong những tháng qua.

 

Văn pḥng phụng vụ của Đức Thánh cha chưa công số danh tánh và con số các vị Tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh sẽ nhận dây Pallium năm nay. Năm ngoái có 54 vị, trong đó có Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục giáo phận Sàig̣n.

 

Dây Pallium là giây làm bằng lông chiên màu trắng có 6 h́nh thánh giá màu đen, vị Tổng giám mục đeo ở cổ tượng trưng vị mục tử vác chiên trên vai. Đây này biểu tượng chức vụ đặc biệt hoặc quyền của vị Tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh, đồng thời nói lên sự hiệp nhất với Đấng Kế vị thánh Phêrô.

 

Dây Pallium sẽ được các Đức Tổng giám mục Sứ thần hoặc Khâm sứ Ṭa Thánh tại quốc gia liên hệ trao, trong buổi lễ ở địa phương.

 

(Aci 21-6-2021)

 

Nguồn: Conggiao.info

(rvasia.org 23.06.2021)