Kỷ niệm 400 năm thành lập Bộ Loan báo Tin Mừng

Hồng Thủy

Kỷ niệm 400 năm thành lập Bộ Loan báo Tin Mừng

Từ ngày 16 đến 18/11/2022, tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma diễn ra hội nghị đánh dấu 400 năm thành lập của Bộ Loan báo Tin Mừng, cơ quan của Vatican phụ trách về các hoạt động truyền giáo.

 

Hội nghị Nghiên cứu Quốc tế, nhân kỷ niệm 400 năm thành lập Bộ Loan báo Tin Mừng, có tên “Euntes in mundum universum”, được tổ chức với sự hợp tác giữa Bộ Loan báo Tin Mừng, Đại học Giáo hoàng Urbaniana và các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.

Sự phát triển liên tục trong 400 năm lịch sử

của Bộ Loan báo Tin Mừng

Hôm 15/11/2022, trong cuộc họp báo giới thiệu về hội nghị, Đức ông Cammillus Johnpillai, Chánh Văn pḥng của Bộ đă tŕnh bày tổng quan về lịch sử của Bộ, nhấn mạnh đến sự phát triển liên tục của Bộ trong 400 năm lịch sử của Bộ.

Ngài nói về một “sự kiện lịch sử có tầm quan trọng to lớn”, nhấn mạnh rằng Đức Giáo hoàng Grêgôriô XV, vào năm 1622, đă thành lập Thánh Bộ Truyền bá Đức tin, với ư muốn rằng Bộ phối hợp và hướng dẫn hoạt động truyền giáo của Giáo hội, cho đến lúc đó được kiểm soát bởi các vị vua Công giáo của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Kể từ đó, Bộ đă trải qua rất nhiều thay đổi lớn.

Đặc biệt, Đức ông Johnpillai nhấn mạnh sự phát triển của Bộ dưới thời Đức ông Francesco Ingoli, Tổng Thư kư đầu tiên của Bộ, cũng như tác động của Công đồng Vatican II; giáo huấn của Công đồng về bản chất truyền giáo của Giáo hội là “một trong những đóng góp quan trọng nhất để thúc đẩy hoạt động truyền giáo của Giáo hội.”

Năm 1967, Thánh Bộ Truyền bá Đức tin được đổi tên thành Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc.

Vào năm 2022, với việc công bố tông hiến mới Praedicate Evangelium của Đức Thánh Cha cho Giáo triều Rôma, các hoạt động của Bộ đă được gộp chung vào Bộ mới có tên Bộ Loan báo Tin Mừng. 

🌐 vaticannews.va