KINH CẦU CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 2023

Tgp Huế

KINH CẦU CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC 2023

Lạy Chúa Thánh Thần là Ánh sáng Chân lư vẹn toàn, Chúa ban những ân huệ thích hợp cho từng thời đại, và dùng nhiều cách thế kỳ diệu để hướng dẫn Hội Thánh, này chúng con đang chung lời cầu nguyện cho các Giám mục và những người tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới.

Xin Chúa làm nên cuộc Hiện Xuống mới trong đời sống Hội Thánh, xin tuôn tràn trên các Mục tử ơn khôn ngoan và thông hiểu, ǵn giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa, để các ngài cùng nhau t́m hiểu những điều đẹp ư Chúa, và hướng dẫn đoàn Dân Chúa thực thi những điều Chúa truyền dạy.

Các giáo phận Việt Nam chúng con luôn muốn cùng chung nhịp bước với Hội Thánh hoàn vũ, xin cho chúng con biết đồng cảm với nỗi thao thức của các Mục tử trên toàn thế giới, ngày càng ư thức hơn về t́nh hiệp thông, thái độ tham gia và ḷng nhiệt thành trong sứ vụ của Hội Thánh.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Tông đồ và là Mẹ của Hội Thánh, chúng con dâng lời khẩn cầu lên Chúa, là Đấng hoạt động mọi nơi mọi thời, trong sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con, luôn măi đến muôn đời. Amen

Huế, ngày 8 tháng 11 năm 2021.

IMPRIMATUR

(đă ấn kư)

+GIUSE NGUYỄN CHÍ LINH
TỔNG GIÁM MỤC TGP HUẾ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM