Ṭa Thánh

Giáo hội không thể chúc lành

cho các kết hợp giữa người đồng tính


 Hồng Thủy

Ṭa Thánh

Giáo hội không thể chúc lành

cho các kết hợp giữa người đồng tính

 

Ngày 15/03/2021 Bộ Giáo lư Đức tin đă đưa ra câu trả lời, bác bỏ vấn đề có thể chúc lành cho các đôi đồng tính. Tài liệu của Thánh Bộ cũng khẳng định “Đây không phải là sự phân biệt đối xử bất công, không có sự phán xét đối với người đồng tính.”

 

Bộ Giáo lư Đức tin đă ban hành một phúc đáp cho một nghi ngờ được đặt ra. Giáo hội không có quyền chúc lành cho các kết hợp giữa những người đồng tính. Do đó, những chúc lành như vậy không thể “được coi là phù hợp”. V́ vậy, các linh mục không được phép chúc lành cho các cặp đồng tính, những người yêu cầu một sự nh́n nhận về tôn giáo đối với sự kết hợp của họ.

 

Thánh Bộ cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đă được thông báo và đă “đồng ư” cho công bố Phúc đáp và Bản Giải thích kèm theo, có chữ kư của  Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng và Đức Tổng Giám mục Giacomo Morandi, Tổng Thư kư của Bộ Giáo lư Đức tin. Văn pḥng Báo chí Ṭa thánh cũng đă đăng một bài b́nh luận về Phúc đáp này.

 

Tuyên bố của Thánh Bộ dựa trên các khẳng định cụ thể và một số thực hành hiện có. Câu trả lời của Thánh Bộ được đặt trong bối cảnh “mong muốn chân thành chào đón và đồng hành với những người đồng tính, những người được đề xuất những con đường phát triển đức tin”, như được diễn tả trong Tông huấn Amoris laetitia, nói về “sự trợ giúp mà họ [những những người có khuynh hướng đồng tính] cần hiểu và thực hiện đầy đủ ư muốn của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ.” Do đó, các kế hoạch và đề xuất mục vụ về vấn đề này phải được đánh giá, bao gồm cả những kế hoạch liên quan đến việc chúc lành cho các kết hợp như vậy.

 

Tài liệu của Thánh Bộ phân biệt giữa con người và sự kết hợp. Việc không công nhận chúc lành cho sự kết hợp giữa những người đồng tính không có nghĩa là phán xét những người này, những người cần được đón nhận cách tôn trọng, cảm thông, tránh phân biệt bất công.

 

Những lư do căn bản của câu trả lời phủ nhận là: trước hết, nó liên quan đến chân lư và giá trị của việc chúc lành. Điều này thuộc về “á bí tích”, là hành động phụng vụ của Giáo hội. Do đó việc chúc lành đ̣i người được chúc lành phải “sẵn sàng đón nhận và bày tỏ ân sủng theo những kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa”.

 

Lư do thứ hai là các mối quan hệ, ngay cả những mối quan hệ ổn định, “có hành vi t́nh dục ngoài hôn nhân” - nghĩa là, không thuộc về “sự kết hợp bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ”, nhắm thông truyền sự sống - th́ không theo kế hoạch của Thiên Chúa, ngay cả khi trong các mối quan hệ như vậy có “yếu tố tích cực”. Điều này không chỉ liên quan đến các cặp đồng tính, mà tất cả các kết hợp có hành vi t́nh dục ngoài hôn nhân.

 

Một lư do khác của việc bác bỏ việc chúc lành cho các cặp đồng tính là nguy cơ nó được đồng hóa cách sai lầm với bí tích hôn nhân.

 

Cuối cùng Bộ Giáo lư Đức tin xác định rằng câu trả lời không loại trừ việc “các phúc lành được ban cho những cá nhân có khuynh hướng đồng tính, những người biểu lộ ư muốn sống trung thành với các kế hoạch được Thiên Chúa mặc khải”. Đồng thời Thánh Bộ tuyên bố là bất hợp pháp “mọi h́nh thức chúc phúc nhắm công nhận các kết hợp đồng tính.” (CSR_1900_2021)

 

(vaticannews.va 15.03.2021)