Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ

Tết Nguyên Đán Giáp Th́n 2024


Ủy Ban phụng Vụ

Hướng Dẫn Cử Hành Phụng Vụ

Tết Nguyên Đán Giáp Th́n 2024

 

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

UỶ BAN PHỤNG TỰ

 

HƯỚNG DẪN CỬ HÀNH PHỤNG VỤ

TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP TH̀N 2024

 

Chiếu theo Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma (các số 373-374) và Những Quy luật Tổng quát về Năm Phụng vụ và Niên lịch (số 46), các Bài Lễ Theo Truyền Thống Dân Tộc như Bản lễ “Thánh Lễ Tân Niên” cũng như Bản lễ “Kính Nhớ Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ” được sọan ra để sử dụng cho chính ngày và kéo dài trong một ngày đó như là những ngày Khẩn cầu đă được “Hội đồng Giám mục ấn định phải cử hành vào những dịp nhất định trong năm” (x. Quy Luật Phổ Quát Về Năm Phụng Vụ Và Niên Lịch, số 59). V́ thế, Uỷ ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam hướng dẫn cử hành phụng vụ dịp Tết Nguyên Đán Giáp Th́n 2024 như sau:

 

(1) Suốt thứ Bảy ngày 10/02/2024, mùng Một Tết, cử hành Thánh lễ theo bài lễ “Thánh Lễ Tân Niên”, dù là buổi chiều tối.

 

(2) Suốt Chúa nhật ngày 11/02/2024, mùng Hai Tết, cử hành Thánh lễ theo bài lễ “Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ”.

 

Cũng lưu ư rằng:

 

1/ Các tín hữu chu toàn việc buộc dự lễ Chúa nhật khi tham dự một trong các thánh lễ được cử hành từ chiều thứ Bảy (mùng Một Tết) cho đến hết ngày Chúa nhật (mùng Hai Tết) (x. Bộ Giáo Luật, số 1248§1).

 

2/ Theo luật chung, phải cử hành Thánh lễ “Kính Nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ” vào mùng Hai Tết tại nhà thờ/nhà nguyện. Nếu không có nhà thờ/nhà nguyện cũng như không thể cử hành phụng vụ tại nhà thờ/nhà nguyện, có thể cử hành Thánh lễ tại một nơi khác/nghĩa trang nhưng phải là nơi vừa trang nghiêm vừa xứng đáng với mầu nhiệm rất thánh và với phép của đấng bản quyền giáo phận (x. Bộ Giáo Luật, các số 932§1, 1205, 1210, 1214, 1223 và 1229; Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma, các số 288, 297).

 

3/ Đối với các cộng đồng Việt Nam hải ngoại, thông thường sẽ cử hành Thánh lễ Chúa nhật tử chiều thứ Bảy (mùng Một Tết) cho đến hết ngày Chúa nhật (mùng Hai Tết) theo Lịch Phụng Vụ của Giáo Hội địa phương, nhưng cũng có thể có thể cử hành Thánh lễ mùng Một Tết và mùng Hai Tết vào thứ Bảy (10/02/2024) và Chúa nhật (11/02/2024) như tại Việt Nam [theo lưu ư số (1) và (2) nêu trên] với phép của đấng bản quyền giáo phận tại nơi ấy ((x. Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma 374, 376).

 

Ngày 15 tháng 01 năm 2024.