T́nh trạng của Hồng Y Đoàn

vietcatholic

T́nh trạng của Hồng Y Đoàn

 

Hiện nay, số Hồng Y cử tri có thể tham gia Cơ Mật Viện để bầu ra một tân Giáo Hoàng là 122 vị, một con số ít nhiều phù hợp với những ǵ Đức Thánh Cha Phaolô VI quy định. Cần nhớ rằng Đức Giáo Hoàng Montini đă ấn định số lượng Hồng Y cử tri tối đa là 120 vị và với Tự Sắc Ingravescentem ngài thiết định rằng ở tuổi 80, các Hồng Y mất quyền tham gia Cơ Mật Viện bầu tân Giáo Hoàng.

 

Cho đến thời điểm hiện nay, trong số các vị Hồng Y cử tri:

 

13 vị được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tấn phong;

 

39 vị được Đức Bênêđíctô 16 tấn phong;

 

70 vị được Đức Thánh Cha Phanxicô tấn phong.

 

Về lư thuyết, nếu mọi thứ không thay đổi cho đến cuối năm 2022, th́ vào cuối năm sau, số Hồng Y được bầu sẽ giảm từ 122 xuống c̣n 110, tức là ít hơn 10 vị so với con số do Đức Phaolô VI thiết lập.

 

Con số các Hồng Y cử tri không bao gồm Đức Hồng Y Giovanni Angelo Becciu, 73 tuổi, đang bị xét xử. Ngài đă bị tước bỏ các quyền và đặc quyền liên quan đến tước vị Hồng Y vào ngày 27 tháng 9 năm ngoái, 2020.

 

Trong khoảng thời gian từ nay đến tháng 12 năm 2022, 6 vị Hồng Y Mỹ Latinh và 6 vị Hồng Y Âu châu sẽ vượt qua tuổi 80.

 

1) Đức Hồng Y Angelo Scola người Ư sinh ngày 07.11.1941

 

2) Đức Hồng Y Ricardo Ezzati Andrello người Chilê sinh ngày 07.01.1942

 

3) Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti người Ư - sinh ngày 07.04.1942

 

4) Đức Hồng Y Ricardo Blázquez Pérez người Tây Ban Nha - sinh ngày 13.04.1942

 

5) Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera người Mexicô - sinh ngày 06.06.1942

 

6) Đức Hồng Y Jorge Liberato Urosa Savino người Venezuela - sinh ngày 28.08.1942

 

7) Đức Hồng Y Gregorio Rosa Chávez người El Salvador - sinh ngày 09.09.1942

 

8) Đức Hồng Y Rubén Salazar Gómez người Colombia - sinh ngày 22.09.1942

 

9) Đức Hồng Y Giuseppe Bertello người Ư - sinh ngày 01.10.1942

 

10) Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi người Ư - sinh ngày 18.10.1942

 

11) Đức Hồng Y André Armand Vingt-Trois người Pháp - sinh ngày 07.11.1942

 

12) Đức Hồng Y Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga người Honduras - sinh ngày 29.12.1942

 

Những dữ liệu này cung cấp cơ sở cho xác suất rằng vào cuối năm nay hay chậm nhất là những tháng đầu tiên của năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ công bố Sắc lệnh thứ tám của ngài về việc tấn phong các tân Hồng Y, đặc biệt là các đại cử tri.

Nguồn: Conggiao.info

(vietcatholic 26.08.2021/ Il Sismografo)