Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới

gửi sứ điệp Phục Sinh


Tgp.Saigon

Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới

gửi sứ điệp Phục Sinh

Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới (WCC) gửi sứ điệp Phục Sinh với tựa đề “Chúa Kitô đổi mới mọi sự”, mời gọi các Kitô hữu khi đối diện với đau khổ không thất vọng, nhưng luôn xác tín “Trong Chúa Kitô, Chúa Cha đă làm cho mọi sự trở nên mới”.

Mục sư Jerry Pillay, Tổng thư kư Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới viết trong sứ điệp: “‘Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?’ là tiếng kêu của những người phải di cư, tị nạn, người bản địa, phụ nữ và trẻ em bị bạo hành, những người khuyết tật, những người bị áp bức, chà đạp. Do không thể chịu đựng được những vết thương, nên họ nghĩ rằng chính phủ, bạn bè, gia đ́nh và thậm chí cả Thiên Chúa đă bỏ rơi ḿnh”.

Đại diện các lănh đạo Hội đồng các Giáo hội Kitô nhắc lại, trong thế giới hôm nay, nhiều người cảm thấy bị bỏ rơi và tuyệt vọng. Chúa Giêsu đă trút hơi thở cuối cùng và đă chết, nhưng Người đă phục sinh từ cơi chết. Như thế, khi ở giữa những đau khổ, buồn phiền, giữa chiến tranh và cái chết chúng ta bị cám dỗ tự hỏi tại sao Chúa bỏ rơi chúng ta. Ở điểm này, sứ điệp mời gọi: “Chúng ta hăy dừng lại và xác tín rằng trong Chúa Kitô, Chúa Cha đă làm cho mọi sự trở nên mới”.

Mục sư Pillay nhận xét thêm rằng Thiên Chúa hiện diện với chúng ta trong mọi sự, qua mọi sự và mọi lúc. Đảm bảo này khích lệ và hướng dẫn chúng ta trở thành tác nhân và khí cụ của hy vọng và ánh sáng cho thế giới.

Sứ điệp kết luận: “Xác tín Chúa luôn hiện diện sẽ mang lại cho chúng ta sức mạnh và ước muốn tiếp tục làm việc v́ công lư, ḥa b́nh, ḥa giải và sự hiệp nhất của Thiên Chúa, tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi Thụ tạo”.

Nguồn: Vatican News