Giáo hội Ấn Độ cử hành "Ngày than khóc"

nhân 50 năm Ấn Độ cho phép phá thai


Hồng Thủy

Giáo hội Ấn Độ cử hành "Ngày than khóc"

nhân 50 năm Ấn Độ cho phép phá thai

 

Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục của Mumbai và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đă mời gọi các giám mục của nước này tổ chức “Ngày than khóc” trên toàn quốc vào ngày 10 tháng 8, đánh dấu 50 năm ngày luật phá thai có hiệu lực.

 

Trong thư gửi các giám mục Ấn Độ, Đức Hồng y Gracias giải thích rằng “hàng triệu ca phá thai đă được thực hiện kể từ khi luật được thông qua và dường như xu hướng bóp nghẹt sự sống này không suy giảm”. Mục đích của ngày này là “có thể bày tỏ nỗi đau về việc sát hại các trẻ không được mong muốn và thúc đẩy năo trạng ủng hộ sự sống trong xă hội của chúng ta”. Thư của Đức Hồng y gợi ư một số sáng kiến có thể được thực hiện trong “ngày than khóc” này.

 

Đức cha Thomas Elavanal, giám mục của Kalyan, khẳng định: “Thiên Chúa là Đấng tạo dựng sự sống. Sự sống thánh thiêng và quư giá đối với Thiên Chúa và do đó phải được bảo vệ và thăng tiến ngay từ những giây phút đầu tiên, từ ḷng mẹ cho đến khi về ḷng đất”.

 

Bác sĩ Pascoal Carvalho, thành viên Hàn lâm viện Ṭa Thánh về Sự sống nhận xét rằng “bất kỳ sự can thiệp y tế nào nên có mục đích duy nhất là cứu sống. Định nghĩa việc chấm dứt thai kỳ là một biện pháp can thiệp y tế là một cách tinh vi để che đậy một hành động kinh khủng đối với một người không có khả năng tự vệ”. Ông nói thêm: “Ban đầu luật cho phép chấm dứt thai kỳ đến tuần thứ 20, nhưng vào tháng 3 năm 2021, một sửa đổi đă được thông qua cho phép phá thai đến tuần thứ 24”.

 

Ông Carvalho cũng khẳng định rằng “ngay từ khi được thụ thai, tức là ngay từ ngày đầu tiên trong bụng mẹ, đứa trẻ đă là người và có các quyền như bất kỳ người lớn nào”. (Asia News 06/08/2021)

 

Nguồn: Conggiao.info

(Vatican News 07.08.2021)