Giải thưởng hoà b́nh Wurzburg 2021

được trao cho sơ Juliana Seelmann


Ngọc Yến

Giải thưởng hoà b́nh Wurzburg 2021

được trao cho sơ Juliana Seelmann

 

Sơ Juliana Seelmann, nữ tu ḍng Phanxicô ở Oberzell đă được trao thưởng hoà b́nh Würzburg 2021, v́ sự dấn thân đón tiếp người tị nạn.

 

Ban tổ chức cho biết, giải thưởng nhằm tôn vinh sự dấn thân không ngừng của sơ Juliana đối với người tị nạn. Vị nữ tu ḍng Phanxicô là một mẫu gương cho sự dấn thân không ngừng dành cho người tị nạn. Sơ được chú ư đặc biệt qua hành động cung cấp “nơi trú ẩn Giáo hội” cho người tị nạn, và v́ thế sơ đă bị phạt hành chính và án treo có điều kiện với hai năm quản chế v́ đă tiếp đón hai người xin tị nạn, trước đó đă bị ngăn chặn.

 

Sơ Juliana đă đón hai phụ nữ Nigeria trong tu viện của các nữ tu ḍng Phanxicô ở Oberzell trong hai và bốn tháng để tránh bị buộc di chuyển đến Ư. Theo sơ, nếu bị trục xuất, cả hai đều phải đối mặt với những lời đe dọa ép buộc bán dâm.

 

Tài ṭa, khi được hỏi tại sao lại hành xử như thế, sơ Juliana trả lời: “Tôi đă hành động như vậy bởi v́ theo lương tâm và niềm tin, tôi không thể làm khác”.

 

Ủy ban Giải thưởng Ḥa b́nh Würzburg phê b́nh: quá tŕnh ngăn chặn người tị nạn này là “một nỗ lực có chủ ư về mặt chính trị nhằm h́nh sự hóa và làm nản ḷng những người tị nạn rất cần sự giúp đỡ và những người đang dấn thân giúp đỡ người tị nạn”. Mặt khác, các nhà tổ chức mô tả việc cung cấp nơi trú ẩn Giáo hội là “một công cụ quan trọng để giảm bớt khó khăn quá mức trong các trường hợp cá nhân, nhằm bảo vệ phẩm giá con người và phát triển hơn nữa pháp quyền”.

 

Giải thưởng Ḥa b́nh Würzburg được trao tặng trị giá ba ngàn euro và đă được trao từ năm 1995 cho các cá nhân hoặc nhóm đă làm một việc ǵ đó cho ḥa b́nh bằng những điều căn bản. Lễ trao giải thưởng cho sơ Juliana Seelmann dự kiến vào ngày 10/10 tới. (Sir. 10/8/2021)

 

Nguồn: Conggiao.info

(Vatican News 23.08.2021)