Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức

yết kiến ĐTC


HỒNG THỦY

Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức

yết kiến ĐTC

 

Đức cha Georg Bätzing, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, cho biết Đức Thánh Cha biết rơ t́nh h́nh Giáo hội Đức và hy vọng họ sẽ vượt qua những căng thẳng. Đồng thời Đức cha khẳng định Giáo hội Đức không theo những con đường đặc biệt, có nguy cơ ly giáo, như có những người lo ngại như thế.

 

Trong buổi yết kiến Đức Thánh Cha tại Dinh Tông toà hôm 24/6, Đức cha Bätzing muốn bảo đảm với Đức Thánh Cha rằng Giáo hội Đức không có ư định theo những con đường đặc biệt” về các vấn đề ở trung tâm của Con đường Công nghị, ví dụ như khủng hoảng lạm dụng do giáo sĩ gây ra, thiếu ơn gọi, đời sống độc thân linh mục, giáo lư Công giáo về t́nh dục, vai tṛ của phụ nữ, vv.. Đây là cách Đức cha phủ nhận những tin đồn về một cuộc "ly giáo" có thể xảy ra ở Đức.

 

Thông cáo chính thức của Hội đồng giám mục Đức giải thích rằng cuộc gặp gỡ, trên hết, là một cơ hội để xem xét t́nh trạng Giáo hội ở Đức, đặc biệt là với những suy tư về việc Đức Hồng y Reinhard Marx xin từ chức do cuộc khủng hoảng lạm dụng và cách hành xử của Giáo hội; nhưng Đức Thánh Cha đă bác bỏ yêu cầu này.

 

T́nh h́nh Giáo hội Đức

 

Đức cha Bätzing cho biết, "Trọng tâm cuộc tṛ chuyện của chúng tôi trước hết là t́nh h́nh của Giáo hội ở Đức liên quan đến việc xử lư các trường hợp lạm dụng t́nh dục và t́nh h́nh khó khăn ở các giáo phận khác nhau…”. Đức cha bảo đảm rằng "Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ đồng hành với Giáo hội ở đất nước chúng ta trên con đường thoát khỏi khủng hoảng".

 

Con đường Công nghị

 

Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức cũng cho biết ngài "đă thông báo chi tiết cho Đức Giáo hoàng về Con đường Công nghị". Trong thư dài khoảng mười trang gửi cho các nhà lănh đạo của Giáo hội Đức vào ngày 29/6/2019, Đức Thánh Cha đă khuyến nghị con đường này như một cơ hội để "tiến hành các quá tŕnh xây dựng chúng ta thành Dân Chúa", và không bị phân tâm bởi "việc t́m kiếm những kết quả tức th́, tạo ra những kết quả nhanh chóng và được truyền thông ủng hộ nhưng chỉ là phù du do thiếu chín chắn hoặc không đáp ứng với ơn gọi mà chúng ta được gọi"

 

Theo Đức cha Bätzing, Đức Thánh Cha khuyến khích Giáo hội Đức tiếp tục con đường công nghị, thảo luận các vấn đề một cách cởi mở và trung thực, và đưa ra các khuyến nghị về sự thay đổi hành động của Giáo hội". Đức Thánh Cha cũng mời Giáo hội Đức giúp định h́nh hành tŕnh thượng hội đồng đă được công bố cho Thượng Hội đồng giám mục năm 2023.

 

Cuối cùng, Đức cha giáo phận Limburg cũng tŕnh bày với Đức Thánh Cha về các vấn đề đại kết quan trọng trong cấu trúc của Giáo hội Đức và về Đại hội Đại kết các Giáo hội lần thứ ba, diễn ra hôm 13/5.

 

Nguồn: Vatican New