Gần 100% nhà thờ Công giáo

tại Amsterdam sẽ bị đóng cửa


G. Trần Đức Anh, O.P.

Gần 100% nhà thờ Công giáo

tại Amsterdam sẽ bị đóng cửa

 

Đức cha Jan Hendricks, Giám mục Giáo phận Harlem-Amsterdam bên Ḥa Lan, cho biết 60% thánh đường của giáo phận, tức là gần 100 nhà thờ sẽ bị đóng cửa trong ṿng năm năm tới đây, v́ số tín hữu đi nhà thờ, số người thiện nguyện và số thu nhận của giáo phận bị giảm sút.

Đức cha Hendricks cho biết như trên, trong cuộc gặp gỡ khoảng 90 vị quản trị các giáo xứ, hôm ngày 10 tháng Chín vừa qua. Giáo phận này được thành lập năm 1559, và bao gồm toàn miền bắc Ḥa Lan cũng như miền nam tỉnh Flevoland, bao gồm thủ đô Amsterdam.

Đức cha cai quản giáo phận này từ hai năm nay. Ngài nhận định rằng đại dịch Covid-19 đă đẩy mạnh sự suy giảm số tín hữu đi nhà thờ. Nhiều người cao tuổi không c̣n đến thánh đường nữa. Một số khác trở nên quen thuộc với việc tham dự thánh lễ trực tuyến vào Chúa nhật. Số người thiện nguyện giảm sút và nhiều ca đoàn cũng ngưng hoạt động.

T́nh trạng này đưa tới viễn tượng: trong số 164 nhà thờ của giáo phận, có 99 thánh đường sẽ bị đóng cửa trong ṿng năm năm tới. Trong số 65 nhà thờ c̣n lại, 37 thánh đường sẽ tiếp tục trong ṿng từ năm đến mười năm, như những “nhà thờ hỗ trợ”, và chỉ c̣n lại 28 nhà thờ chủ yếu được coi là có thể sống lâu dài.

Đức ông Bart Putter, Tổng đại diện giáo phận Harlem-Amsterdam, nói với báo The Pillar ở Mỹ, hôm 26 tháng Chín vừa qua, rằng giáo phận chưa lập danh sách những nhà thờ cần bị đóng cửa, nhưng hy vọng các cộng đoàn địa phương sẽ chọn những nhà thờ chính. “Ư tưởng chính là thành lập 28 nơi tích cực loan báo Tin mừng và chúng tôi hy vọng các cha sở cũng như Hội đồng giáo xứ có thể thực hiện điều đó”.

Những con số được tŕnh bày trong cuộc họp ngày 10 tháng Chín vừa nói cho thấy số tín hữu đi dự lễ giảm sút từ hơn 25.000 hồi năm 2013 xuống c̣n 12.000 trong năm ngoái, 2021. Số người dự lễ giảm sút nhiều trong nhiều năm qua, chứ không phải chỉ trong thời gian gần đây. Trong thập niên 1950, số tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ là 80%, nhưng ngày nay chỉ c̣n lại 3% tín hữu đi dự lễ, trong tổng số 425.000 người Công giáo trong giáo phận.

(The Pillar 27-9-2022)

🌐 rvasia.org

Nguồn:Conggiao.info