Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp

Việt Nam lần thứ VII

Nhiệm kỳ 2022-2025


Gp.Phatdiem

Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp

Việt Nam lần thứ VII

Nhiệm kỳ 2022-2025

 

Sau một năm b́ tŕ hoăn v́ đại dịch Covid-19, Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2025 đă được tổ chức tại Ṭa giám mục Phát Diệm từ ngày 14 đến 18 tháng 11 năm 2022, với chủ đề: Lượng định và định hướng hoạt động của Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam (LHBTTCVN).

1. Tham dự Đại Hội có 139 đại biểu là Bề trên và đại diên Bề trên của các Ḍng tu, Tu hội, Tu đoàn trên toàn quốc.

2. Đại Hội chào đón và lắng nghe:

      2.1. Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski – Đại diện Ṭa Thánh không thường trú tại Việt Nam- đă đến chủ sự Thánh lễ và hướng dẫn Đại Hội về: Tự sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô “Các con là ánh sáng thế gian”; Những quy định của Ṭa Thánh liên quan đến đời sống thánh hiến và các quỹ hỗ trợ của Ṭa Thánh cho các Ḍng tu, Tu hội, Tu đoàn.

2.2. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài G̣n – Thành phố Hồ Chí Minh; Giám quản Tông Ṭa giáo phận Phát Diệm; Chủ tịch Hội Đồng giám mục Việt Nam đă đến chủ sự Thánh lễ khai mạc và huấn dụ với Đại Hội về: Việc cần thiết phải trở về với Tin Mừng, sự hiệp thông trong Hội Thánh và việc thi hành sứ mạng Loan báo Tin Mừng của những người sống đời thánh hiến.

  2.3. Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Đồng giám mục Việt Nam đă đến chia sẻ với Đại Hội về tiến tŕnh Hiệp Hành và cách sống tinh thần Hiệp Hành của các Tu sĩ.

2.4. Đức Cha Tôma Vũ Đ́nh Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu – Chủ tịch Ủy Ban Bác ái Xă hội- Caritas thuộc Hội Đồng giám mục Việt Nam đă đến chủ sự Thánh lễ Bế mạc Đại Hội và tŕnh bày với Đại Hội về: Đời sống thánh hiến sống tinh thần Hiệp Hành trong công tác bác ái xă hội và tầm quan trọng về việc bảo vệ môi trường theo Thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Phanxicô.

3. Đại hội đă lắng nghe:

3.1. Cha Giuse Phan Trọng Quang, Tổng thư kư Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam, đại diện Ban Điều Hành báo cáo tổng kết hoạt động và quỹ của Liên hiệp cũng như những hoạt động của Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2018-2022;

3.2.  Cha Giuse Trần Ḥa Hưng, Tổng Thư kư Ủy Ban Tu sĩ thuộc HĐGM VN thông tin về t́nh h́nh các Ḍng tu, Tu Hội, Tu Đoàn trên cả nước;

3.3. Cha Giuse Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch LHBTTCVN lượng định về hoạt động của nhiệm kỳ 2018-2022, cũng như gợi ư những định hướng cho nhiệm kỳ 2022-2025.

3.4. Nữ tu Maria Đỗ Thị Thư Ḍng Mến Thánh Giá Hà Nội - Trung tâm nghiên cứu hoạt động Tông đồ tại Hoa Kỳ - tŕnh bày kết quả khảo sát về các Ḍng Nữ tại Việt Nam.

4. Đại hội đă dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận nhóm và đúc kết những đề tài đă được tŕnh bày trong Đại hội và các vấn đề liên quan đến chủ đề của Đại hội.


5. Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần VII đă bầu Ban Thường vụ của Ban Điều hành cho nhiệm kỳ mới 2022-2025 gồm 04 thành viên như sau:

* Ban Thường vụ

1) Chủ tịch: Cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam- Giám tỉnh Ḍng Đaminh

2) Phó Chủ tịch I: Nữ tu Maria Lư Thị Bích Quyên – Giám tỉnh Ḍng Đức Bà Truyền giáo

3) Phó Chủ tịch II: Cha Barnaba Lê An Phong- Giám tỉnh Ḍng Don Bosco

4) Tổng Thư kư: Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Thanh Lư – Giám tỉnh Tu hội Truyền giáo Vinh Sơn.

* Các khối đă bầu các Đại diện khối tham gia Ban Điều hành:

5) Đại diện khối Ḍng Nam thuộc quyền Giáo hoàng: Thầy Giuse Vương Hoài Đức – Giám tỉnh Ḍng Gioan Thiên Chúa.

6) Đại diện khối Ḍng Nữ thuộc quyền Giáo hoàng: Sr Maria Hoàng Thị Thu Hà – Giám tỉnh Ḍng Con Đức Mẹ Phù Hộ.

7) Đại diện khối Ḍng Nam thuộc quyền Giáo phận: Cha Louis M. Vũ Minh Nhiên – Tổng Phục vụ Ḍng Mẹ Đấng Cứu Chuộc.

8) Đại diện khối Ḍng Nữ thuộc quyền Giáo phận: Sr. Anna Nguyễn Thị Ngọc Hiệp – TPT Ḍng MTG Thủ Đức.

9) Đại diện khối Tu hội, Tu đoàn Nam: Cha Giuse Nguyễn Mai Thành  – Bề trên Hội Thừa Sai Việt Nam.

10) Đại diện khối Tu hội, Tu đoàn Nữ: Sr Maria Nguyễn Ngọc Thanh – Bề trên Tu Hội Dâng Truyền.

6. Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022 – 2025 đă ghi nhận và quyết nghị những định hướng:

Ghi nhận

a. T́nh h́nh ơn gọi tại Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu giảm sút.

b. Trước những thực trạng đầy thách đố liên quan đến căn tính đời tu, cảm thức thuộc về, cơ cấu đào tạo và thi hành sứ mạng, các ḍng tu, Tu hội, Tu đoàn cũng như các Bề trên và các Tu sĩ đă có nhiều ưu tư về phẩm chất đời sống thánh hiến và thao thức t́m kiếm những phương thế để điều chỉnh theo đúng những định hướng của Hội Thánh, nhằm hướng đến việc canh tân và thăng tiến đời sống thánh hiến.

c. Thành phần các Bề trên trẻ gia tăng đáng kể trong Đại hội lần thứ VII cũng là một tín hiệu đáng mừng về một sức sống mới đầy nhiệt tâm và năng động cho đời sống thánh hiến tại Việt Nam.

d. Có nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho việc đào tạo các Tu sĩ trẻ và cũng đồng thời có nhiều vận hội mới trong việc thi hành sứ mạng theo đặc sủng riêng của mỗi Ḍng tu, Tu hội, Tu đoàn.

Định hướng

Từ những ghi nhận trên, Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần VII đề ra những định hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2022-2025:

1) Tiếp tục thực hiện những mục đích được quy định trong số 1 của Quy chế LHBTTCVN:

- Nghiên cứu và học hỏi những vấn đề các thành viên của Liên Hiệp cùng quan tâm

- Cổ vơ sự hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên trên b́nh diện tu tŕ và tông đồ

- Thiết lập sự cộng tác thích đáng với Hội Đồng Giám Mục cũng như với mỗi Giám Mục (GL 708)

- Cổ vơ sự hợp tác giữa các thành viên của mỗi đơn vị thuộc Liên Hiệp với hàng Giáo Phẩm

- Tạo thuận lợi cho những liên lạc và cổ vơ tương giao giữa các thành viên của mỗi đơn vị thuộc Liên Hiệp với các giới thẩm quyền dân sự.

2) Cổ vơ và thúc đẩy các Ḍng tu, Tu Hội, Tu Đoàn thực hiện sứ mạng Loan báo Tin Mừng theo đặc sủng riêng của đơn vị ḿnh.

3)  Được t́nh yêu Đức Kitô thúc bách (x. 2 Cr 5,14), các Ḍng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn tiếp tục liên kết chặt chẽ và thực hiện các công tác bác ái xă hội, v́ ḷng yêu mến tha nhân và v́ lợi ích các linh hồn.

4)  LHBTTCVN tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng quư bề trên và các Ḍng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn, trong việc tổ chức và hướng dẫn các khóa tĩnh tâm thường niên, để giúp các Ḍng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn, trở về nguồn cội đời sống thánh hiến, khi thực hiện sâu sắc ba chiều kích thánh hiến, là “chiều kích Thần Nghiệm, chiều kích chứng tá Tin Mừng trong đời sống Hiệp thông Cộng đoàn, chiều kích Tôi tớ phục vụ trong đức Ái”, được tŕnh bày trong Tông Huấn Thư Vita Consecrata của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nhưng vẫn đảm bảo sự tinh ṛng và trung thành trong Linh Đạo, đặc Sủng và Tinh Thần của mỗi Ḍng Tu, Tu Hội và Tu Đoàn.

5)  Ban Điều Hành tiếp tục định kỳ tổ chức các khóa thường huấn và bồi dưỡng cho các Ḍng Tu, Tu Hội và Tu Đoàn tại ba giáo Tỉnh, theo một chủ đề thống nhất và liên tục, nhằm giúp nhau thăng tiến đời sống thánh hiến, trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, qua giáo huấn của  Giáo Hội, giáo huấn của các Đức Thánh Cha, bảo đảm sự trung thành với Tin Mừng, với giáo huấn của Công Đồng Vatican II.

6)  Cộng tác với các Ḍng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn, bằng cách hỗ trợ và đồng hành trong các khóa thường huấn và bồi dưỡng, bảo đảm sự cập nhật liên tục, với “tầm nh́n chiến lược và phát triển lâu dài”, nhưng vẫn trung thành với Đặc Sủng và Sứ mạng của mỗi Ḍng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn, phù hợp với con người thời đại.

7) LHBTTCVN cổ vơ các Ḍng Tu, Tu Hội, Tu Đoàn cần lưu ư đến phẩm chất của các cộng đoàn trong Hội Ḍng ḿnh, đặc biệt về đoàn sủng, nhân sự và sứ vụ, kể cả sứ vụ linh mục. Phẩm chất Đời sống Thánh Hiến tại VN cần được tăng triển. Các Ḍng tu, Tu Hội, Tu Đoàn cần lưu tâm nhiều đến đoàn sủng của Hội Ḍng ḿnh.

8) Đào tạo tu sĩ vẫn là trọng tâm của đời sống thánh hiến và tương lai của các Hội Ḍng. Cần chú trọng đến việc đào tạo sự trưởng thành toàn diện cho người Tu sĩ theo hướng dẫn của Ṭa Thánh qua bản định hướng “Rượu mới bầu da mới”, để giúp các Tu sĩ sống ơn gọi nên thánh ngày một tốt hơn.

9) LHBTTCVN nghiên cứu, có kế hoạch để từng bước cập nhật, áp dụng hệ thống số hóa trong việc quản trị của các Ḍng tu, Tu hội, Tu Đoàn.

7. Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần VII đă khép lại trong niềm vui của tiến tŕnh sống Hiệp Hành, với những thành quả của sự hiệp thông cũng như niềm vui và niềm hy vọng cho một nỗ lực hoán cải, canh tân và đổi mới trong đời sống Thánh hiến theo những chuẩn mực của Tin mừng, để hướng tới việc góp phần tích cực và trách nhiệm của các Ḍng tu, Tu hội, Tu đoàn vào công cuộc Loan báo Tin Mừng của Hội Thánh, cách riêng tại Việt Nam.

Ṭa giám mục Phát Diệm ngày 18-11-2022

Lm. Giuse Phan Trọng Quang, MF
Tổng Thư kư Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam

H́nh: Truyền thông GP Phát Diệm