ĐẠI HỘI GIÁO LƯ TOÀN QUỐC LẦN VI (2023)

Gilles Donada

ỦY BAN GIÁO LƯ ĐỨC TIN
TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM


72/12 Trần Quốc Toản, Phường Vơ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM
Email: vpubgldt@gmail.com – Điện thoại: 0909301963

Xuân Lộc, ngày 15 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Quư Đức Cha, Quư Cha, Quư Tu sĩ và Quư Anh Chị Giáo lư viên

V/v. ĐẠI HỘI GIÁO LƯ TOÀN QUỐC LẦN VI (2023)

Kính thưa Quư Đức Cha, Quư Cha, Quư Tu sĩ và Quư Anh Chị,    

Trong bối cảnh Giáo hội đang diễn ra Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI với chủ đề “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ” và sự ra đời của văn kiện “Hướng dẫn việc dạy giáo lư” năm 2020 của Hội đồng Giáo hoàng về Thăng tiến việc Tân Phúc âm hóa[1], Đại hội Giáo lư lần VI sẽ được Ủy ban Giáo lư Đức tin, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức tại Ṭa Giám mục Thái B́nh, từ chiều thứ Hai, 21 tháng 8 đến trưa thứ Năm, 24 tháng 8 năm 2023, với chủ đề: GIÁO LƯ VIÊN: CON NGƯỜI HIỆP HÀNH và câu Lời Chúa: “Các Tông đồ ra đi, có Chúa cùng hoạt động với các ông” (Mc 16,20) đă được chọn làm ư lực của Đại Hội.

Với chủ đề này, Ban Giáo lư Toàn quốc muốn t́m một phương hướng chung cho giáo tŕnh đào tạo giáo lư viên trên các b́nh diện kiến thức đức tin và kỹ năng sư phạm.

Về thành phần tham dự, gồm có:

+ Trưởng, Phó ban Giáo lư Giáo phận và các linh mục trực thuộc Ban Giáo lư các giáo phận;

+ Các giảng viên tham gia đào tạo Giáo lư viên và các Chuyên viên về huấn giáo;

+ Đại diện giáo lư viên giáo dân của các giáo phận.

Về nội dung hội thảo, gồm các đề tài:

1. Giới thiệu văn kiện Hướng dẫn việc dạy giáo lư 2020

2. Giáo lư viên hiệp hành trong việc tuyên xưng đức tin (Tín lư)

3. Giáo lư viên hiệp hành trong việc cử hành Phụng vụ (Phụng vụ - Bí tích)

4. Giáo lư viên hiệp hành trong việc sống đức tin (Luân lư)

5. Giáo lư viên hiệp hành trong đời sống kinh nguyện (Cầu nguyện)

6. Giáo lư viên hiệp hành trong việc học hỏi Lời Chúa (Thánh Kinh)

7. Giáo lư viên hiệp hành trong việc dạy giáo lư (Sư phạm)

Chúng con kính xin Quư Đức Cha gửi Quư Cha, Quư Tu sĩ và Quư Anh Chị Giáo lư viên của giáo phận Đức Cha đến tham dự những ngày Đại hội Giáo lư nêu trên. Chúng con cũng xin Quư Đức Cha, Quư Cha, Quư Tu sĩ và Quư Anh Chị cầu nguyện cho chúng con và cho Đại hội đạt kết quả như ḷng Chúa mong ước.

Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ân phúc xuống trên toàn thể chúng ta.

TM. Ủy Ban Giáo Lư Đức Tin
Chủ tịch

 

(đă ấn kư)

Gioan Đỗ Văn Ngân
Giám mục Giáo phận Xuân Lộc