Công bố chủ đề

cho Ngày Thế giới Truyền thông Xă hội năm 2022


Văn Yên, SJ

Công bố chủ đề

cho Ngày Thế giới Truyền thông Xă hội năm 2022

 

Vatican. Sáng ngày 29/9, lễ Tổng lănh thiên thần Gabriel, bổn mạng Truyền thông, Đức Thánh Cha đă cho công bố chủ đề ngài đă chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xă hội lần thứ 56, sẽ được cử hành năm 2022, là “Hăy lắng nghe!”.

 

Sau sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông Xă hội năm 2021, với việc “đến và xem”, trong sứ điệp mới, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi thế giới truyền thông học lại việc lắng nghe.

 

Đại dịch ập đến và làm tổn thương tất cả mọi người và mọi người cần được lắng nghe và an ủi. Lắng nghe cũng là điều căn cốt để nắm bắt tốt thông tin. Việc t́m kiếm sự thật bắt đầu bằng việc lắng nghe. Và điều này cũng đúng với chứng tá qua các phương tiện truyền thông xă hội.

 

Mọi cuộc đối thoại, mọi mối quan hệ đều bắt đầu bằng sự lắng nghe. V́ lư do này, cả trong đời sống thương ngày lẫn nghiệp vụ của những nhà truyền thông, chúng ta cần phải học lại việc lắng nghe nhiều.

 

Chính Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chú ư đến cách chúng ta lắng nghe (xem Lc 8,18). Để có thể thực sự lắng nghe, cần có ḷng can đảm, cần có một trái tim tự do, cởi mở và không định kiến.

 

Trong giai đoạn này, khi toàn thể Giáo hội được mời gọi lắng nghe để học cách trở nên một Giáo hội hiệp hành, tất cả chúng ta được mời khám phá lại việc lắng nghe như một điều thiết yếu cho một nền truyền thông tốt.

 

(Vatican News 29.09.2021)

Nguồn: Conggiao.info