Đức Thánh Cha Phanxicô cập nhật các quy tắc

về các tội do Bộ Giáo lư Đức tin xét xử


Hồng Thủy

Đức Thánh Cha Phanxicô cập nhật các quy tắc

về các tội do Bộ Giáo lư Đức tin xét xử

 

Hôm thứ Ba 7/12/2021, Đức Thánh Cha đă điều chỉnh “Các quy tắc về những tội chống lại đức tin và các tội nghiêm trọng hơn”, cập nhật các quy tắc tố tụng của Bộ Giáo lư Đức tin đối với các tội nghiêm trọng làm thương tổn đặc biệt đến Giáo hội, bao gồm ly giáo, mạo phạm bí tích và lạm dụng trẻ vị thành niên.

 

Các quy tắc được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành vào năm 2001 và đă được sửa đổi bởi Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI vào năm 2010, hiện đă được sửa đổi và cập nhật.

 

Các tội được bao gồm trong các quy tắc vẫn giữ nguyên. Nhưng phiên bản mới của các quy tắc tương thích với các sửa đổi của Quyển VI của Bộ Giáo luật, cũng như bao gồm nhiều biện pháp quy phạm khác nhau được ban hành trong những năm trước, đặc biệt là từ năm 2016, như tự sắc Như một người mẹ yêu thương và Các con là Ánh sáng muôn dân (Vos estis lux mundi), và hai phúc chiếu được ban hành vào tháng 12/2019.

 

Các quy tắc mới hiện nay cũng bao gồm khả năng Đức Giáo hoàng trực tiếp yêu cầu các giáo sĩ hồi tục , không cần xét xử, trong các trường hợp phạm tội chống lại đức tin, ví dụ như dị giáo, bội giáo và ly giáo.

 

Ngoài việc xét xử các tội chống lại đức tin, Bộ Giáo lư Đức tin c̣n xét xử các tội phạm đến các bí tích, bao gồm việc xúc phạm đến Ḿnh Thánh Chúa, giả bộ cử hành Thánh lễ, dụ dỗ phạm điều răn thứ sáu trong khi giải tội, và vi phạm ấn tín giải tội.

 

Những tội nghiêm trọng khác được đưa vào các quy tắc là truyền chức thánh cho một phụ nữ, giáo sĩ lạm dụng trẻ vị thành niên và sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em.

 

“Những thay đổi đă được đưa ra hầu hết liên quan đến các khía cạnh thủ tục, nhằm mục đích làm rơ và tạo điều kiện cho việc thực hiện đúng các công việc pháp lư của Giáo hội trong việc thi hành công lư.” (CNA 07/12/2021)

 

(Vatican News 08.12.2021)

Nguồn: Conggiao.info