ĐTC bổ nhiệm Đức Cha Lazzaro You Heung-sik,

người Hàn Quốc, làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ


Hồng Thủy

ĐTC bổ nhiệm Đức Cha Lazzaro You Heung-sik,

người Hàn Quốc, làm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ

 

Ngày 11/6/2021, Đức Thánh Cha đă bổ nhiệm Đức cha Lazzaro You Heung-sik, người Hàn Quốc, cho đến nay là Giám mục giáo phận Daejeon, làm tân Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, thay thế Đức Hồng y Beniamino Stella, vừa từ chức khi đến tuổi quy định.

 

Đức cha Lazzaro You Heung-sik đă đón tiếp Đức Thánh Cha đến thăm giáo phận của ngài trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc vào năm 2014.

 

Đức cha Lazzaro You sinh năm 1951. Ngài chịu chức linh mục cho giáo phận Daejeon và năm 2013 được bổ nhiệm làm giám mục phó của giáo phận. Hai năm sau đó ngài trở thành giám mục chính toà. Ngài là Chủ tịch của Uỷ ban Hoà b́nh của Hội đồng giám mục Hàn Quốc và đă 4 lần đến thăm Triều Tiên.

 

Việc bổ nhiệm một Giám mục Á châu làm Tổng trưởng Bộ Phong thánh sau khi bổ nhiệm Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, người Philippines, làm Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, cho thấy sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với Á châu.

 

Thanh tra trước khi bổ nhiệm Tổng trưởng

 

Trong những ngày vừa qua, trong thư gửi cho các linh mục của giáo phận Mondov́, Đức cha Egidio Miraoli của giáo phận đă cho biết ngài được Đức Thánh Cha trao trách nhiệm nhân danh Đức Thánh Cha thanh tra Bộ Giáo sĩ. Trước đó, Đức Thánh Cha cũng uỷ thác cho Đức tổng giám mục Claudio Maniago công việc thanh tra Bộ Kỷ luật và Bí tích. Rất có thể đây sẽ là thông lệ được Đức Thánh Cha Phanxicô cũng áp dụng cho các Bộ khác nhân dịp thay thế người đứng đầu.

 

Việc bổ nhiệm Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ đă được chờ đợi từ lâu khi Đức Hồng y Tổng trưởng Stella sẽ tṛn 80 tuổi vào ngày 18/8 tới đây. Đức Hồng y Stella nguyên là Sứ thần Toà Thánh và sau đó là Viện trưởng Học viện Ngoại giao của Toà Thánh. Ngài được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm là Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ vào năm 2013.

 

Đức Thánh Cha đă yêu cầu Đức Hồng y tiếp tục lănh đạo Bộ Giáo sĩ cho đến khi tân Tổng trưởng bắt đầu nhiệm vụ. (CSR_208_2021)

 

Nguồn: Conggiao.info

(vaticannews.va 11.06.2021)