Do đại dịch, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích

sửa đổi cách thức Xức tro

vaticannews.va

Do đại dịch, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích

sửa đổi cách thức Xức tro

 

Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đă công bố một ghi chú, chỉ rơ việc thay đổi mà các linh mục phải theo trong khi cử hành nghi thức khai mạc Mùa Chay: đeo khẩu trang và đọc công thức chỉ một lần.

 

T́nh h́nh sức khỏe do virus corona tiếp tục đ̣i hỏi một sự chú ư cả trong lĩnh vực phụng vụ.

 

V́ vậy, trong cái nh́n của Mùa chay sắp tới, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đă cho công bố những quy định cần phải tuân giữ, đối với những ai tham dự nghi thức Xức tro, thứ Tư 17/02.

 

Theo đó, sau khi làm phép tro và rảy nước thánh, linh mục hướng đến các tín hữu đang hiện diện và đọc “một lần công thức như trong Sách lễ Roma: ‘Hăy sám hối và tin vào Tin Mừng’, hoặc ‘Hăy nhớ ḿnh là bụi tro, và sẽ trở về tro bụi’”. Tiếp theo, “linh mục lau tay và đeo khẩu trang, rồi xức tro cho các tín hữu tiến đến với linh mục, hoặc chính linh mục đến chỗ của các tín hữu để xức tro cho họ”. Ghi chú kết luận: “Linh mục xức tro lên đầu mỗi người và không đọc ǵ thêm”.

 

(vaticannews.va 13.01.2021)