ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân

làm tân giám mục chính toà Gp. Xuân Lộc

vaticannews.va

ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân

làm tân giám mục chính toà Gp. Xuân Lộc

 

Trưa thứ Bảy, 16/1 (giờ Roma), Toà Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đă nhận đơn từ nhiệm của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo và bổ nhiệm Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, hiện đang là Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, làm tân giám mục chính ṭa giáo phận Xuân Lộc.

Tiểu sử Đức cha GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO

Sinh ngày 02 tháng Ba năm 1945 tại Thức Hoá, Bùi Chu.

 1957: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Bùi Chu.

 1964: Học tại Đại chủng viện Sài G̣n.

 1965: Học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Rôma.

 1971: Thụ phong linh mục tại Rôma, thuộc Tổng giáo phận Sài G̣n.

 1971–1976: Học tại Đại học Alfonsianum, Rôma (Văn bằng: Tiến sĩ Thần học Luân Lư).

 1976–2007: Phó Giám đốc và sau đó Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế (C.I.A.M).

 1980–2009: Giáo sư tại Phân khoa Truyền giáo – Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Viện Giáo lư và Linh đạo Truyền giáo.

 1981–2007: Giám đốc linh đạo của Foyer Phaolô VI.

 1982–1983: Dọn Tiến sĩ Truyền giáo Đại học Giáo hoàng Gregoriana.

 1987–1993: Thành viên Hội đồng Quốc tế về Giáo lư (COINCAT) thuộc Bộ Giáo sĩ.

1992–2001: Thành viên tổ chức “Nostra Aetate” thuộc Hội đồng Toà Thánh về đối thoại Liên tôn.

 1995–2000: Thành viên Uỷ ban Mục vụ Đại Năm Thánh 2000.

 1999–2005: Giám đốc Văn pḥng Phối kết Tông đồ Mục vụ Việt Nam hải ngoại, trực thuộc Bộ Truyền giáo.

 2001–2012: Tư vấn Hội đồng Toà thánh về Đối thoại Liên tôn.

 2009–2013: Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc.

 28.02.2013: Được Đức thánh cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc.

 05.04.2013: Được tấn phong Giám mục tại toà Giám mục Xuân Lộc – Châm ngôn Giám mục: Này là Ḿnh Thầy (Mc 14,22).

 04.06.2015 : Được Đức thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc.

 07.05.2016 : Giám mục Chính toà Xuân Lộc.

 Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban Giáo dục Công giáo hai nhiệm kỳ, từ năm 2013 đến năm 2019.

 Hiện nay Đức cha giữ chức vụ Viện Trưởng Học viện Công giáo Việt Nam, đồng thời là thành viên Bộ Giáo dục Công giáo của Toà Thánh và thành viên Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại liên tôn.

Tiểu sử Đức cha GIOAN ĐỖ VĂN NGÂN

Sinh ngày 06 tháng Bảy năm 1953 tại Ninh B́nh.

 14.01.1992: Thụ phong linh mục tại Xuân Lộc.

 Năm 1992: Phó xứ Ninh Phát.

 Năm 1994: Chính xứ Ninh Phát.

 Năm 2007: Giáo sư Đại chủng viện và Quản nhiệm giáo xứ Suối Tre.

 Năm 2006: Du học Philippines; sau đó trở về Chủng viện và làm Phó Giám đốc Đại chủng viện, đặc trách Phân ban Triết học Đại chủng viện.

 Năm 2016: Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc.

 Ngày 02.05.2017: Được Đức thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc.

 Ngày 01.06.2017: Được tấn phong Giám mục tại Toà Giám mục Xuân Lộc – Châm ngôn Giám mục: “Tựa vào ḷng Chúa Giêsu”.

Từ năm 2018: Chủ tịch Ủy ban Giáo lư Đức tin trực thuộc HĐGM Việt Nam.

(vaticannews.va 16.01.2021)