ĐTC bổ nhiệm một nữ tu vào vị trí thứ hai

của Bộ Phát triển con người


Hồng Thủy

ĐTC bổ nhiệm một nữ tu vào vị trí thứ hai

của Bộ Phát triển con người

 

Ngày 26/8/2021 Đức Thánh Cha đă bổ nhiệm sơ Alessandra Smerilli, ḍng Salêdiêng, một nhà kinh tế học, làm Tổng Thư kư “tạm thời” của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Đồng thời ngài cũng bổ nhiệm sơ làm đại diện của Uỷ ban Covid-19 của Vatican.

 

Thông cáo của Vatican cho biết, sơ Smerilli được bổ nhiệm thay thế Đức ông Bruno Marie Duffé, Tổng Thư kư, và cha Augusto Zampini, Phó Tổng Thư kư của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, v́ hai vị trở về giáo phận quê hương của họ.

 

Vai tṛ mới

 

Là Tổng Thư kư, sơ Smerilli thay thế Đức ông Bruno Marie Duffé, và là đại diện của Uỷ ban Covid, sơ thay thế cha Augusto Zampini.

 

Theo Văn pḥng Báo chí Ṭa thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đă “ra lệnh rằng đội ngũ quản lư của Ủy ban Covid-19 của Vatican bao gồm” Đức Hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, Tổng trưởng của Bộ, sơ Alessandra Smerilli, và cha Fabio Baggio, Phó Tổng Thư kư Phân bộ Người di cư và Người tị nạn.

 

Những hoạt động tại Toà Thánh

 

Sơ Smerilli 46 tuổi, là một nhà kinh tế học và giáo sư. Sơ đă là Phó Tổng Thư kư của Bộ từ ngày 24/3 năm nay và là một trong những nhà tổ chức chính của sự kiện Kinh tế Phanxicô 2020.

 

Kể từ năm 2019, sơ Smerilli cũng là cố vấn của Quốc gia Thành Vatican và là nhà tư vấn cho Ban Thư kư của Thượng Hội đồng Giám mục. Vào mùa xuân năm 2020, sơ được yêu cầu điều phối lực lượng đặc nhiệm kinh tế của Ủy ban Covid-19 của Vatican.

 

Sơ Smerilli là một trong hai phụ nữ nắm giữ vị trí thứ hai trong một cơ quan quan trọng của Vatican. Hồi tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha đă bổ nhiệm sơ Nathalie Becquart làm Phó Tổng Thư kư của Thượng Hội đồng giám mục.

 

Cảm ơn Đức Thánh Cha về cơ hội được phục vụ

 

Sơ Smerilli nói rằng sơ rất biết ơn Đức Thánh Cha đă yêu cầu sơ đảm nhận một “nhiệm vụ rất thử thách”. Sơ nói: “Tôi cầu xin Chúa giúp tôi thực hiện lời kêu gọi này trong tinh thần vâng phục Giáo hội, với sự khiêm tốn, đam mê, sáng tạo và khả năng lắng nghe mà nó đ̣i hỏi”. “Mong muốn và cam kết của tôi là phục vụ sứ vụ của Giáo hội theo cách tốt nhất có thể, bao lâu Đức Giáo hoàng thấy c̣n phù hợp”.

 

Nguồn: Conggiao.info

 (Vatican News 27.08.2021)