Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục Hong Kong


Ngọc Yến

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục Hong Kong

 

Sáng thứ Hai 17/5, Đức Thánh Cha đă bổ nhiệm cha Stephen Chow Sau-yan, Ḍng Tên, cho tới nay là Giám tỉnh tỉnh Ḍng Tên Trung Hoa, làm Giám mục Hong Kong.

 

Cha Stephen Chow Sau-yan sinh ngày 07/8/1959 tại Hong Kong. Sau thời gian lấy cử nhân và thạc sĩ tâm lư tại Đại học Minnesota, Hoa Kỳ, cha gia nhập Ḍng Tên ngày 27/9/1984.

  

Từ năm 1986 đến 1988, cha học thạc sĩ triết học tại Ailen. Trở về Hong Kong, từ năm 1988 đến 1993, cha học thần học, và được thụ phong linh mục vào ngày 16/7/1994.

 

Sau khi thụ phong linh mục, cha tiếp tục theo học tại Đại học Loyola ở Chicago (1993-1995) về Phát triển Tổ chức với bằng thạc sĩ, và tại Đại học Harvard ở Boston (2000-2006) cha lấy bằng tiến sĩ về Phát triển Con người và Tâm lư.

 

Giám mục tương lai của Hong Kong đă đảm nhiệm các chức vụ sau: từ năm 2007, làm giám thị hai trường cao đẳng của Ḍng Tên ở Hong Kong và Wah Yan, Kowloon; giáo sư tại Đại học Hong Kong (2008-2015) và làm huấn luyện cho Ḍng Tên (2009-2017). Từ năm 2009, cha Stephen là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục của Ḍng Tên ở Trung Quốc và từ năm 2012, là giáo sư về tâm lư tại chủng viện của Giáo phận Chúa Thánh Thần ở Hong Kong; từ năm 2012 đến năm 2014, là thành viên của Hội đồng Linh mục của Giáo phận Hong Kong; từ năm 2013 đến 2017, làm cố vấn Tỉnh ḍng và từ năm 2017, thành viên hội đồng giáo dục của Giáo phận. Từ 01/01/2018 cho đến nay, cha Stephen là Giám tỉnh tỉnh Ḍng Tên Trung Hoa và từ năm 2020, là Phó Tổng Thư kư Hiệp hội các ḍng nam ở Hong Kong.

 

Việc bổ nhiệm cha Stephen làm Giám mục Hong Kong chấm dứt nhiều tháng trống ṭa; kể từ khi Đức cha Micae Dương Minh Chương qua đời vào 01/2019, Giáo phận đă được giao cho vị Giám quản Tông Ṭa là Đức Hồng y Gioan Thang Hán, nguyên Giám mục Hong Kong.

 

Giáo hội Hong Kong có khoảng 550 ngàn người Công giáo trên tổng dân số 7,5 triệu dân. Giáo hội được thành lập vào năm 1841 với tư cách là Phủ doăn Tông ṭa, sau đó được nâng lên thành Giáo phận vào năm 1946, gồm 51 giáo xứ và nhiều cơ sở bác ái.

 

nguồn : Conggiao.info

(vaticannews.va 17.05.2021)