BẢN TUYÊN BỐ VỀ T̀NH HUYNH ĐỆ NHÂN LOẠI

Tgp. Saigon

BẢN TUYÊN BỐ VỀ T̀NH HUYNH ĐỆ NHÂN LOẠI
ROMA, Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 10.06.2023

Chúng tôi đa dạng, chúng tôi khác biệt, chúng tôi có những nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, nhưng chúng tôi đều là anh chị em và chúng tôi muốn sống trong ḥa b́nh” – (Đức giáo hoàng Phanxicô)

Mọi người nam đều là anh em của chúng tôi, mọi người nữ đều là chị em của chúng tôi và luôn luôn như vậy. Chúng tôi muốn tất cả mọi người cùng chung sống, như anh chị em, trong Khu vườn là Trái đất. Vườn huynh đệ là điều kiện sống cho tất cả mọi người.

Chúng tôi là chứng nhân cho thấy, ở mọi nơi trên thế giới, sự ḥa hợp bị đánh mất sẽ lại phát triển ra sao khi nhân phẩm được tôn trọng, nước mắt được lau khô, công việc được trả lương cân xứng, giáo dục được đảm bảo, sức khỏe được chăm sóc, sự đa dạng được coi trọng, thiên nhiên được phục hồi, công lư được tôn vinh, và các cộng đồng vượt thắng nỗi cô đơn và sợ hăi.

Cùng nhau, chúng tôi chọn sống các mối tương quan của ḿnh dựa trên t́nh huynh đệ, được nuôi dưỡng bằng sự đối thoại và tha thứ, tha thứ vốn “không có nghĩa là quên đi” (Thông điệp Fratelli Tutti, số 250), nhưng là loại bỏ và không để “bị chi phối bởi chính cái sức mạnh huỷ diệt” (Thông điệp Fratelli Tutti, số 251) mà hậu quả của nó khiến tất cả chúng tôi phải gánh chịu.

Hiệp nhất với Đức giáo hoàng Phanxicô, chúng tôi muốn tái khẳng định rằng “việc ḥa giải đích thực th́ không lẩn tránh xung đột, nhưng đạt được trong chính xung đột, vượt qua xung đột nhờ đối thoại và thương lượng cách kiên tŕ, chân thành và cởi mở” (Thông điệp Fratelli Tutti, số 244). Tất cả điều này đạt được trong khuôn khổ của cấu trúc nhân quyền.

Chúng tôi muốn nhân danh t́nh huynh đệ để hét lên với thế giới rằng: Đừng bao giờ có chiến tranh nữa! Chính ḥa b́nh, công lư, và b́nh đẳng sẽ định hướng vận mệnh của toàn thể nhân loại. Không c̣n sợ hăi, bạo lực gia đ́nh và t́nh dục! Hăy chấm dứt xung đột vũ trang. Hăy ngừng vũ khí hạt nhân và bom ḿn. Không c̣n những cuộc di cư cưỡng bức, thanh trừng sắc tộc, chế độ độc tài, tham nhũng và nô lệ. Hăy ngừng thao túng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), hăy đặt t́nh huynh đệ lên trên sự phát triển công nghệ, để công nghệ có thể thấm nhuần t́nh huynh đệ.

Chúng tôi khuyến khích các quốc gia thúc đẩy các nỗ lực chung để tạo ra một xă hội ḥa b́nh, chẳng hạn bằng việc thiết lập các Bộ Ḥa b́nh.

Chúng tôi dấn thân chữa lành mảnh đất bị nhuốm máu bởi bạo lực và hận thù, bởi bất b́nh đẳng xă hội, và bởi sự băng hoại của con tim. Chúng tôi chống lại hận thù bằng t́nh yêu thương. Đối với chúng tôi, ḷng trắc ẩn, sự chia sẻ, bao dung, điều độ và trách nhiệm là những lựa chọn nuôi dưỡng t́nh huynh đệ cá nhân, t́nh huynh đệ của trái tim.

Việc gieo mầm t́nh huynh đệ thiêng liêng khởi đi từ chính bản thân chúng tôi. Chỉ cần gieo một hạt giống nhỏ mỗi ngày trong các mối tương quan của chúng tôi: trong gia đ́nh, nơi khu xóm, trường học, nơi làm việc, nơi công cộng, và tại các cơ quan ra quyết định là đủ.

Chúng tôi cũng tin tưởng vào t́nh huynh đệ xă hội vốn nh́n nhận phẩm giá b́nh đẳng của tất cả mọi người, cổ vơ t́nh bằng hữu và sự gắn bó, thúc đẩy giáo dục, cơ hội b́nh đẳng, việc làm bền vững, công bằng xă hội, ḷng hiếu khách, liên đới và hợp tác, nền kinh tế liên đới xă hội, và một tiến tŕnh chuyển đổi sinh thái công bằng, một nền nông nghiệp bền vững đảm bảo khả năng tiếp cận thực phẩm cho tất cả mọi người, từ đó đẩy mạnh các mối tương quan ḥa hợp dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và quan tâm đến phúc lợi của tất cả mọi người.

Trong viễn cảnh này, có thể phát triển các hành động tiếp cận và luật nhân văn, bởi v́ “t́nh huynh đệ c̣n mang lại điều ǵ đó tích cực hơn cho tự do và b́nh đẳng” (Thông điệp Fratelli Tutti, số 103).

Cùng nhau, chúng tôi muốn xây dựng một t́nh huynh đệ môi trường, ḥa b́nh với thiên nhiên, nhận thức rằng “mọi thứ đều có mối tương quan”: vận mệnh của thế giới, sự chăm sóc tạo vật, sự hài ḥa của thiên nhiên, và lối sống bền vững. Chúng tôi muốn xây dựng tương lai trên những câu thơ của Bài Ca Tạo Vật của Thánh Phanxicô, bài ca về Sự Sống vĩnh cửu. Biểu đồ của t́nh huynh đệ phổ quát dệt nên mạch văn của các câu trong Bài ca: mọi thứ đều có mối liên kết với nhau, và mối liên kết với mọi thứ và với mọi người là Sự sống.

V́ vậy, quy tụ nhân Hội nghị Thế giới lần thứ nhất về T́nh huynh đệ Nhân loại, chúng tôi gửi lời kêu gọi về t́nh huynh đệ tới tất cả mọi người nam nữ thiện chí. Con cái của chúng ta, tương lai của chúng ta chỉ có thể phát triển trong một thế giới ḥa b́nh, công lư và b́nh đẳng, v́ lợi ích của một gia đ́nh nhân loại duy nhất: chỉ có t́nh huynh đệ mới có thể tạo nên nhân loại.

Việc muốn có t́nh huynh đệ và cùng nhau xây dựng t́nh huynh đệ trong sự hiệp nhất tùy thuộc vào quyền tự do của chúng ta. Hăy cùng chúng tôi kư tên vào lời kêu gọi này để nắm lấy giấc mơ này và biến ước mơ thành hiện thực trong cuộc sống hàng ngày, để t́nh huynh đệ chạm đến khối óc và trái tim của tất cả các nhà lănh đạo và của những người, ở mọi cấp độ, có trách nhiệm công dân, dù lớn hay nhỏ.

Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Ḍng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: fondazionefratellitutti.org