Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Sứ thần

tại Thái Lan và Campuchia


TgpSaigon

Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Sứ thần

tại Thái Lan và Campuchia

 

Thứ Tư, 08/02/2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đă bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Peter Bryan Wells, người Mỹ, cho đến nay là Sứ Thần Ṭa Thánh tại Nam Phi, Botswana, Lesotho, Namibia và Eswatini, làm Sứ thần Ṭa Thánh tại Thái Lan và Campuchia, đồng thời làm Khâm sứ Ṭa Thánh tại Lào.

 

Đức Tổng Giám Mục Welles sinh năm 1963 tại Tulsa, Oklahoma ở Hoa Kỳ. Ngài bắt đầu học triết học tại chủng viện Saint-Meinrad Abbey ở Indiana; sau đó  học thần học tại Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ ở Roma; thụ phong linh mục năm 1991 và được tấn phong Giám mục trong năm 2016.

 

Đức Tổng Giám Mục đă theo học Viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Hôn nhân và Gia đ́nh và tốt nghiệp vào năm 1992; hoàn thành luận án Giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana năm 1998. Ngài cũng đă theo học tại Học viện Giáo hoàng nơi đào tạo các nhà ngoại giao tương lai của Ṭa thánh.

 

Từ Nigeria đến an ninh tài chính của Vatican

 

Đức Tổng Giám Mục Welles làm Sứ thần Toà Thánh tại Nigeria vào năm 1999. Năm 2002, ngài được gọi về Roma làm việc tại văn pḥng nói tiếng Anh của Phân bộ Tổng vụ của Phủ Quốc vụ khanh Ṭa thánh. Năm 2013, Đức Thánh Cha đă bổ nhiệm ngài làm thành viên của ủy ban giáo hoàng điều tra cho Viện Giáo Vụ hay c̣n gọi là Ngân hàng Vatican, sau đó trở thành chủ tịch ủy ban an ninh tài chính của Ṭa Thánh.

 

Cựu Sứ thần tại Nam Phi

 

Năm 2016, Đức Tổng Giám Mục được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Sứ thần Ṭa Thánh tại Nam Phi và Botswana. Vài ngày sau, ngài cũng được bổ nhiệm làm sứ thần Ṭa Thánh tại Namibia và Lesotho và 4 tháng sau tại Eswatini. Ngoài tiếng Anh, nhà ngoại giao Mỹ c̣n nói được tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Ư.

 

Nguồn: vaticannews.va/vi