Các giám mục Hoa Kỳ bỏ phiếu soạn tài liệu

về việc rước lễ có liên quan đến

các chính trị gia Công giáo pḥ phá thai


Hồng Thủy

Các giám mục Hoa Kỳ bỏ phiếu soạn tài liệu

về việc rước lễ có liên quan đến

các chính trị gia Công giáo pḥ phá thai

 

Hôm thứ Sáu 18/6/2021, các giám mục Hoa Kỳ đă bỏ phiếu thông qua việc bắt đầu soạn thảo “một tuyên bố chính thức về ư nghĩa của Thánh Thể trong đời sống Giáo hội”, với một phần nói về tầm quan trọng của việc xứng đáng rước lễ. Nhiều giám mục yêu cầu thiết lập các nguyên tắc để quyết định có cho phép các chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai và trợ tử được rước lễ hay không.

 

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong đại hội mùa xuân diễn ra dưới h́nh thức trực tuyến từ ngày 16-18/6, sau nhiều cuộc tranh luận sôi nổi vào thứ Tư và thứ Năm, với một số giám mục phản đối động thái bắt đầu soạn thảo văn kiện. Dự thảo được thông qua với 168 phiếu thuận, 55 phiếu chống và 6 phiếu trắng.

 

Với 75% phiếu thuận, Ủy ban Giáo lư của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, do Đức cha Kevin Rhoades của Fort Wayne-South Bend, bang Indiana, làm chủ tịch, sẽ bắt đầu soạn thảo  tài liệu, và trong đại hội mùa thu vào tháng 11, tài liệu sẽ phải được phê duyệt với ít nhất là 2/3 số phiếu thuận.

 

Dự thảo tài liệu được Ủy ban Giáo lư đưa ra bao gồm giáo huấn của Giáo hội về sự “Hiện diện thực sự” của Chúa Ki-tô trong Thánh Thể, Chúa Nhật là ngày thánh, Thánh Thể là lễ hy sinh và việc xứng đáng rước lễ, trong đó có nói đến các chính trị gia Công giáo.

 

Tài liệu có tính hướng dẫn

 

Đức cha Rhoades cho biết các giám mục không thuộc Ủy ban Đức tin có thể đóng góp ư kiến và dự thảo cuối cùng sẽ được sửa đổi trước khi được đưa ra bỏ phiếu. Hơn nữa, tài liệu sẽ không đề cập đến tên Biden hay những người khác, nó chỉ đơn thuần cung cấp các hướng dẫn hơn là áp đặt một chính sách quốc gia có tính bắt buộc.

 

Chương tŕnh phục hồi sự hiểu biết và tôn sùng Thánh Thể

 

Ngay sau khi Hội đồng giám mục công bố việc soạn thảo tài liệu về Thánh Thể, Đức cha Andrew Cozzens của giáo phận St. Paul đă tŕnh bày một dự án nhắm phục hồi sự hiểu biết và tôn sùng Thánh Thể. Sáng kiến này đă được lên kế hoạch trong một năm sau khi một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy nhiều người Công giáo thiếu hiểu biết về bí tích Thánh Thể cũng như tác động của đại dịch đối với việc thực hành tôn giáo.

 

Đức cha Cozzens nói: “Các giám mục chúng ta cần một sự đổi mới tinh thần về đức tin vào Thánh Thể trong tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta muốn người dân và các linh mục của chúng ta thưởng thức món quà Thánh Thể, chúng ta phải đổi mới t́nh yêu đối với quà tặng này.”

 

Nguồn: Conggiao.info

(vaticannews.va 19.06.2021)