Giám mục Chính ṭa giáo phận Bắc Ninh

Tgp Saigon

Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang:

Giám mục Chính ṭa giáo phận Bắc Ninh

WHĐ (17.06.2023) – Lúc 17 giờ hôm nay, ngày 17 tháng 06 năm 2023, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo:

Đức Thánh Cha Phanxicô đă chấp thuận cho Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt từ nhiệm. Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, hiện là Giám mục phó giáo phận, kế vị Giám mục Chính ṭa giáo phận Bắc Ninh.

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ   

Tiểu sử Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

– Sinh ngày 07 tháng 11 năm 1965 tại Thủ Đức, thuộc Sài G̣n, giáo xứ Từ Đức, Thủ Đức, Tổng giáo phận Sài G̣n

– 10/1993-6/1999: Học Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài G̣n

– 30/06/1999: Thụ phong linh mục do Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

– 8/1999-3/2001: Linh mục Phụ tá giáo xứ Chợ Đũi, Hạt Sài G̣n

– 3/2001-6/2006: Học tại Học viện Công giáo Toulouse, Pháp,
Tốt nghiệp Thạc sĩ Thần học Kinh thánh

– 6/2006-8/2010: Học tại Học viện Kinh thánh Giáo hoàng, Rôma,
Tốt nghiệp Cử nhân Kinh Thánh

– 8/2010-10/2021: Linh mục nội trú Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài G̣n

– 10/2011-10/2021: Giám học Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài G̣n

– 8/2020-10/2021: Phó Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài G̣n

– Ngày 30/10/2021: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Bắc Ninh.

– Được truyền chức giám mục ngày 14 tháng 12 năm 2022 tại nhà thờ Chính ṭa giáo phận Bắc Ninh; khẩu hiệu giám mục: “Gặp gỡ, lắng nghe và phân định.”