Hội đồng Giám mục VN khai mạc Đại hội lần thứ XV


TGP SaiGon

Hội đồng Giám mục VN khai mạc Đại hội lần thứ XV

 

Tối 3 tháng 10 năm 2022, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) quy tụ tại Nhà nguyện Toà Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội để bắt đầu Đại hội lần thứ XV được tổ chức từ ngày 3 đến 7 tháng 10. Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục phó giáo phận Bắc Ninh đă chủ sự giờ Chầu Thánh Thể, tiếp theo là cử hành Phụng vụ Kinh Tối.

 

Sáng sớm ngày 4 tháng 10, sau khi cử hành Phụng vụ Kinh Sáng, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội - Phó Tổng Thư kư HĐGM đă chủ sự Thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần.

 

Mở đầu phiên họp đầu tiên của Đại hội, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho - Tổng Thư kư HĐGM đă thông báo chương tŕnh và nội dung cho những ngày làm việc sắp tới trước khi Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Huế - Chủ tịch HĐGM đọc diễn từ khai mạc.

 

Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh đă tóm lược các công việc được hoàn tất và những việc c̣n dở dang của Ban Thường vụ HĐGM niên khoá 2019-2022, cám ơn HĐGM đă tin tưởng và cộng tác trong niên khoá vừa qua và gửi lời cầu chúc Đại hội chọn được nhân sự đảm đương trách vụ cho niên khoá tiếp theo sẽ thu hoạch phong phú hơn.

 

Đức Tổng Giuse cũng ghi nhận rằng dù hai năm đại dịch COVID vừa qua đă khiến nhiều sinh hoạt đ́nh trệ nhưng Hội Thánh tại Việt Nam phải tạ ơn Chúa v́ chính Chúa đă kiến tạo sự lành giữa muôn vàn sự dữ; chính giữa những khó khăn và bế tắc của đại dịch ấy, Thiên Chúa đă mở ra cho Hội Thánh tại Việt Nam những cơ hội sống đức ái nhiệt thành và sâu đậm nhất để chia sẻ với anh chị em thuộc mọi tầng lớp xă hội và niềm tin để cùng nhau vượt thắng nghịch cảnh.

 

Sau diễn từ khai mạc của Đức Tổng Chủ tịch, Đức cha Tổng Thư kư đă giới thiệu Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam chia sẻ thông tin của Hội Thánh và giải thích về Tông hiến Praedicate Evangelium do Đức Giáo hoàng Phanxicô ban hành để hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan Toà Thánh.

 

Trọn ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đă cùng nhau suy tư về đường hướng mục vụ trong thời gian tới trên tinh thần hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới và thành quả của tiến tŕnh hiệp hành cấp giáo phận vừa qua. Khi kết thúc Đại hội, Hội đồng Giám mục sẽ phổ biến Thư chung gửi toàn thể cộng đoàn Dân Chúa.

 

Bên cạnh ưu tiên soạn thảo Thư chung để định hướng cho 3 năm mục vụ sắp tới, Đại hội đă bàn thảo về quy chế tổ chức và làm việc của HĐGM.

 

Buổi tối, Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục giáo phận Hưng Hoá đă chủ sự Chầu Thánh Thể, Đại hội cử hành Phụng vụ Kinh Tối trước khi nhóm họp theo Giáo tỉnh và kết thúc ngày làm việc đầu tiên của Đại hội lần thứ XV.