Đức Thánh Cha Phanxicô

bổ nhiệm Đức Hồng Y Joseph W. Tobin


vietcatholic

Đức Thánh Cha Phanxicô

bổ nhiệm Đức Hồng Y Joseph W. Tobin

 

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Hồng Y Joseph W. Tobin làm thành viên của Ṭa án tối cao tại Vatican vào hôm thứ Hai, 21.06.2021.

 

Trước đó, vào ngày 04.03.2021, Đức Hồng Y Tobin cũng đă được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm thành viên Bộ Giám mục.

 

Đức Hồng y Joseph W. Tobin, hiện là Tổng Giáo mục Tổng Giáo phận Newark, N.J, Hoa Kỳ

 

Được biết, trước khi được tấn phong Giám mục, Đức Hồng Y Joseph W. Tobin đă phục vụ tại Rôma với tư cách là Tổng Quyền của Ḍng trong hai nhiệm kỳ (12 năm). Năm 2010 ngài được tấn phong Giám mục và được đặt làm thư kư của Bộ Tu Sĩ tại Vatican.

 

Ngài trở lại Hoa Kỳ vào năm 2012 và được đặt làm Tổng giám mục Giáo phận Indianapolis trước khi được Đức Phanxicô phong Hồng y và đặt làm Tổng giám mục của Tổng Giáo phận Newark vào năm 2016.