ĐHY Semeraro chủ sự lễ tuyên phong chân phước

cho 4 vị tử đạo Tây Ban Nha


Hồng Thủy

ĐHY Semeraro chủ sự lễ tuyên phong chân phước

cho 4 vị tử đạo Tây Ban Nha

 

Hôm thứ Bảy 29/10/2021, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đă chủ sự Thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ ở Tortosa, miền Catalonia của Tây Ban Nha, để tuyên phong chân phước cho cha Francisco Cástor Sojo López và 3 người bạn cùng tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha.

 

Cả 4 tân chân phước: Francisco Cástor Sojo López, Millán Garde Serrano, Manuel Galcerá Videllet, và Pastor Aquilino đều là linh mục, bị giết v́ sự thù ghét đức tin, và đặc biệt, các ngài chịu đựng các cuộc tra tấn bằng ḷng tha thứ.

 

Chân phước Sojo López được thụ phong linh mục năm 1903, sau đó ngài gia nhập Huynh đoàn linh mục thợ của giáo phận. Ba vị chân phước khác cũng thuộc Huynh đoàn này. Cha Sojo López thi hành sứ vụ tại nhiều chủng viện khác nhau, từ Toledo đến Ciudad Real và tại đây, dân quân đă đột nhập vào ngày 23/7/1936. Cha bị giam giữ cho đến đêm ngày 12 rạng ngày 13/9/1936, khi cha bị đưa ra ngay bên ngoài thành phố và bị sát hại.

 

Chọn lựa tự do

 

Trong bài giảng, Đức Hồng y Semeraro nói rằng cái chết v́ Đức Kitô của các chân phước là một chọn lựa tự do, làm chứng cho t́nh yêu của Chúa và làm chứng rằng những ai hy sinh mạng sống v́ Chúa Kitô sẽ t́m lại được nó nơi Người.

 

Đức Hồng y nói rằng Chúa Giêsu đưa ra yêu cầu này cho mọi người, không chỉ cho những người can đảm hay thánh thiện: “Nếu ai muốn theo Ta, hăy từ bỏ ḿnh, vác thập giá ḿnh hằng ngày mà theo Ta”, và lời mời này đ̣i hỏi một sự lựa chọn tự do từ phía người môn đệ.

 

Vác thập giá mỗi ngày

 

Ngài giải thích rằng từ bỏ ḿnh đ̣i hỏi chúng ta phải gạt bỏ những lợi ích cá nhân và sự ích kỷ của ḿnh v́ lợi ích của Chúa Kitô, đồng thời vác lấy thập giá của chính ḿnh. Dù Chúa Kitô đă một lần vác thập giá v́ ơn cứu độ của chúng ta, nhưng chúng ta phải “vác lấy thập giá mỗi ngày và bước đi trên con đường làm môn đệ”, để vượt qua cám dỗ đi theo một “Đức Kitô ít thập giá hơn”. “Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng con đường của Người là con đường của t́nh yêu, và không có t́nh yêu đích thực nào mà không có sự hy sinh bản thân”.

 

Đón nhận sự tử đạo

 

Các tân chân phước đă chịu đựng sự tàn bạo của cuộc nội chiến Tây Ban Nha (1936-1939). Đức Hồng y lưu ư: “Các ngài không t́m kiếm sự tử đạo, bởi v́ sự tử đạo không được t́m kiếm nhưng đón lấy. Khi đến giây phút làm chứng cho Chúa Kitô bằng máu của ḿnh, các ngài đă không ngần ngại ôm lấy thập giá của ḿnh bằng t́nh yêu”.

 

(Vatican News 02.11.2021)

Nguồn: Conggiao.info