BỔ NHIỆM GIÁM MỤC CHÍNH T̉A
CÁC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH VÀ PHÁT DIỆM,
GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Tgp.Saigon

BỔ NHIỆM GIÁM MỤC CHÍNH T̉A
CÁC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH VÀ PHÁT DIỆM,
GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN CẦN THƠ

WHĐ (25.3.2023) - Hôm nay, ngày 25 tháng 03 năm 2023, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo Đức Thánh Cha Phanxicô đă bổ nhiệm:

Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, hiện nay là Giám mục phụ tá (hiệu ṭa Catrum) Tổng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Giám quản Tông ṭa Giáo phận Hà Tĩnh, làm Giám mục chính ṭa Giáo phận Hà Tĩnh.

Linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, thuộc linh mục đoàn Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh và hiện nay là linh mục Chưởng ấn Ṭa Tổng Giám mục Tp. Hồ Chí Minh, làm Giám mục chính ṭa Giáo phận Phát Diệm.

Linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ và hiện nay là linh mục Giám học của Đại Chủng viện thánh Quư, làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ