Ba nhà thờ Công giáo Thái Lan

được công nhận sau 93 năm chờ đợi


Ngọc Yến

Ba nhà thờ Công giáo Thái Lan

được công nhận sau 93 năm chờ đợi

 

Sau 93 năm chờ đợi, chính phủ Thái Lan đă chính thức công nhận ba nhà thờ Công giáo, nhằm thúc đẩy sự hoà hợp tôn giáo và giáo dục đạo đức trong một quốc gia có đa số theo Phật giáo.

 

Ngày 23/8/2022, Bộ Văn hoá Thái Lan đă chính thức phê duyệt 9 địa điểm thờ phượng, trong đó có ba nhà thờ Công giáo và 6 ngôi chùa Phật giáo.

 

Bộ trưởng Văn hoá Thái Lan Itthiphol Khunpluem cho biết, việc công nhận các nơi thờ phượng nhằm thúc đẩy sự hoà hợp tôn giáo và giáo dục đạo đức.

 

Bộ trưởng nói: “Sự công nhận này được coi là một cách thúc đẩy và khích lệ sự hoà hợp các tôn giáo ở Thái Lan, phù hợp với t́nh h́nh hiện tại”. Ông cũng nói thêm rằng động thái này nhằm khuyến khích mọi người có nơi để sinh hoạt tôn giáo và “nhận được một nền giáo dục thấm nhuần đạo đức theo các nguyên tắc tôn giáo”.

 

Bộ Văn hóa đă phê duyệt Nhà thờ Thánh Tôma Tông đồ ở Bangkok, Nhà thờ Thánh Mônica ở tỉnh Nan và Nhà thờ Thánh Giuse Thợ ở tỉnh Phrae.

 

Cho đến năm 1929, Vương quốc  Thái Lan chỉ công nhận 57 nhà thờ Công giáo. Với những phê duyệt này, con số hiện đă tăng lên 60.

 

Năm 2021, Nội các Thái Lan đă thông qua một đạo luật chính thức cho phép chấp thuận các địa điểm thờ phượng tôn giáo. Sắc lệnh quy định rằng chỉ có thể thành lập một giáo xứ mới nếu ở đó có một linh mục thường trú và có ít nhất 200 giáo dân.Trong những trường hợp ngoại lệ, giáo phận có thể yêu cầu miễn các tiêu chuẩn về điều kiện liên quan đến linh mục thường trú và số tín hữu.

 

Các quy định của pháp luật nêu rơ rằng danh sách các giáo xứ được thành lập như vậy sẽ được Ban Tôn giáo công bố hàng năm và có tối đa 2 năm để xin phê duyệt

 

Ủy ban Truyền thông Xă hội của Hội đồng Giám mục Công giáo Thái Lan chào mừng sắc lệnh mới này, nêu rơ rằng việc công nhận này giải quyết nhu cầu của “t́nh h́nh hiện tại và cung cấp sự chắc chắn và đảm bảo hơn cho tương lai” đối với Giáo hội Công giáo trong nước.

 

Tính đến năm 2019, Thái Lan có khoảng 388.000 người Công giáo trong số 69 triệu dân ở quốc gia đa số theo đạo Phật.

 

(vaticannews.va 29.08.2022)