Tin Tức Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ


  Trong hai tuần, sáu trăm ngàn chữ ký ủng hộ sự sống

Tý Linh
Nguồn: xuanbichvietnam.wordpress.com

BA LAN : TRONG HAI TUẦN, SÁU TRĂM NGÀN CHỮ KÝ ỦNG HỘ SỰ SỐNG

Dự luật chống mọi hình thức phá thai

Hãng thông tấn Fides của Vatican cho biết tổ chức Vì Sự Sống của Ba Lan đã nhận được 600.000 chữ ký ủng hộ một dự luật nhằm bảo vệ thai nhi từ lúc thụ thai.

Hệ thống pháp luật hiện hành của Ba Lan đã yêu cầu những người cổ võ sáng kiến thu nhận 100.000 chữ ký trong ba tháng. Tổ chức chịu trách nhiệm về sáng kiến này đã thu được 600.000 chỉ trong hai tuần.

Sáng kiến được ủng hộ bởi Giáo Hội Công Giáo và bởi Ủy ban Vì Sự Sống của nghị viện, một ủy ban mới. Một tuyên bố của Tổ  chức cho biết : « Kế hoạch này tạo nên một cơ hội để bác bỏ cách dứt khoát gia sản do chủ nghĩa quốc xã và cộng sản để lại » liên quan đến việc thực hành phá thai ở Ba Lan ».

Vào năm 1993, Ba Lan đã tán thành một trong những luật hạn chế nhất của toàn thể Tây phương về việc phá thai. Từ đó, Bộ Y Tế cho biết con số phá thai đã giảm đáng kể.

Luật pháp hiện hành dự kiến việc nại đến phá thai chỉ khi một căn bệnh nghiêm trọng được chẩn đoán đối với thai nhi, khi người mẹ có một vấn đề sức khỏe hay khi bào thai là kết quả của một « hành vi bất hợp pháp ».

« Tuy nhiên, các bác sĩ thường lạm dụng luật này và cho dầu việc hạn chế tối đa được luật thông qua là từ 24 tuần, nhưng họ thậm chí đi xa hơn », Jacek Sapa, một thành viên của Tổ chức Vì Sự Sống cho biết.