Thánh lễ truyền chức Linh Mục
Tân Linh Mục Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại Nhà Nguyện Dòng Đồng Công - Thủ Đức

Tân Linh Mục Đaminh Maria Nguyễn Kim Điền - C.M.C Chủ tế thánh lễ Tạ Ơn

Lm. Maximianô Kolbê Maria Phạm Đức Lãng - C.M.C. Chia sẻ cùng cộng đoàn

Tân Linh Mục Phêrô Maria Vũ Duy Nghiệp - C.M.C
 
đại diện Anh Em Tân Linh mục có đôi lời tri ân
Đại diện thân nhân các tân linh mục có đôi lời tri ân Hội Dòng

Tin Vui - Buồn

Trang Nhà