Sơ lược tiểu sử


Anh Đaminh Maria MAI NGỌC NGHĨA

(1923 - 2015)

Thánh Lễ An Táng Anh Đaminh Maria

- Sinh ngày : 19.03.1923, tại Bùi Chu.

- Nhập Dòng : 10.03.1947

- Cộng sự viên tuyên hứa: 1971.

- Cộng sự viên tuyên hứa trọn đời: 1994.

- Qua đời ngày : 26 tháng 01 năm 2015, tại Thủ Đức.

- Hưởng thọ: 92 tuổi.

------------------------------------

R.I.P

Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc xin báo tin

Anh Đaminh Maria MAI NGỌC NGHĨA
Đã được Chúa gọi về

ngày 26 tháng 01 năm 2015

tại Dòng Đồng Công, Thủ Đức

Xin cầu nguyện cho linh hồn Đaminh Maria

Thánh lễ An táng được cử hành lúc

5g30 Thứ Tư, ngày 28 tháng 01 năm 2015
tại Dòng Đồng Công – Thủ Đức
Số 521 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú,

 Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Tin Buồn

Trang Nhà