Thăm viếng các trung tâm và người nghèo
Dịp Giáng Sinh 2007