DẤN THÂN TRUYỀN GIÁO
GIÁO HỌ PHÊRÔ - GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Cánh đồng truyền giáo của Giáo phận Cần Thơ còn bao la bát ngát, luôn vẫy gọi những thợ gặt truyền giáo. Ngày 11.09.1012, anh em Đồng Công đã lên đường đến với Giáo họ Phêrô, thuộc Giáo xứ Bạc Liêu. Họ đạo này thuộc vùng sâu vùng xa, cách Giáo xứ Bạc Liêu 8 cây số với khoảng 500 giáo dân. Bên cạnh đó còn rất nhiều anh em ngoài Công giáo. Hôm nay mở ra một trang sử mới cho Giáo họ Phêrô: một Cha và 2 tu sĩ Dòng Đồng Công sẽ đến nhận nơi này làm “quê hương”.

Phái đoàn Đồng Công tháp tùng Cha mới và 2 tu sĩ gồm: Cha Tổng Cố vấn, Cha Thuần thuộc Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ và một số anh em tu sĩ. Bầu trời nắng đẹp, gió mát như tăng thêm niềm vui cho Giáo họ Phêrô. Lễ nhận chức có sự hiện diện của Cha Quản hạt, đại diện Đức Giám mục giáo phận. Một số Cha và nữ tu trong Giáo hạt Bạc Liêu.

Đúng 10 giờ sáng, Cha Quản hạt đọc Sắc lệnh của Đức Giám mục bổ nhiệm:

-         Cha Maximiliano Kolbê M. Hoàng Duy Bổn, Phó xứ Bạc Liêu, đặc trách Giáo họ Phêrô.

-         Tu sĩ Irênê M. Nguyễn Quang Thoại và tu sĩ Raymunđô M. Nguyễn Viết Quang giúp mục vụ Giáo họ Phêrô.

Đại diện giáo dân chúc mừng Cha đặc trách và hai thầy. Sau đó là đôi lời tâm sự của Cha đặc trách Giáo họ Phêrô với cộng đoàn dân Chúa.

Kết thúc nghi thức nhậm chức bằng giờ Chầu Thánh Thể trọng thể để cầu bình an cho Giáo họ Phêrô.

Toàn cảnh Nhà thờ Giáo họ Phêrô

Cha Quản hạt Bạc Liêu tiếp phái đoàn anh em Dòng Đồng Công

Cộng đoàn dân Chúa đang dự nghi thức nhậm chức của Cha Tân quản nhiệm

Cha Quản hạt Bạc Liêu đọc Sắc lệnh của Đức Giám mục

Cha Tân quản nhiệm ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa

Tiệc mừng Cha Tân quản nhiệm và hai thầy giúp xứ

Trang Truyền Giáo

Trang Nhà