38 BÔNG HỒNG DÂNG ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Y Phan

Sáng ngày 14.10.2012, tại nhà thờ giáo xứ Châu Bình, Thủ Đức – Sài Gòn, 38 anh chị em Dự tòng hân hoan lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Các anh chị như 38 bông hồng đẹp xinh dâng lên Đức Mẹ trong tháng Mân Côi, như một hồng ân Chúa ban nhân dịp khai mạc Năm Đức Tin (11.10.2012) của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ.

Để có được ngày vui hôm nay, các anh chị phải trải qua 6 tháng học Giáo lý tại Dòng Đồng Công và thực hành sống đạo.

Đúng 8h30, nghi thức Tiếp nhận 38 anh chị em Dự tòng do linh mục Hilariô Maria Phạm Chính Truyền, CMC chủ sự. Sau đó, mọi người hân hoan tiến vào Nhà Chúa để tham dự Thánh lễ. Đồng tế với linh mục Hilariô Maria là linh mục Phaolô Maria Nguyễn Kim Thanh, CMC. Có khoảng 600 thân nhân và quý khách đến tham dự.

Trong bài giảng (Mc 10:17-27), linh mục Hilariô Maria nói về sự cao quý của việc trở thành Kitô hữu và sử dụng của cải Chúa ban một cách tốt nhất để đạt được hạnh phúc Nước Trời.

Tiếp theo, hai linh mục long trọng cử hành Bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức cho 38 anh chị. Sau khi các anh chị đã lãnh nhận các Bí tích, cộng đoàn vỗ tay chúc mừng. Từ đây, chúng ta có thêm 38 anh chị em đồng hành trên hành trình Đức tin.

Lúc 10h00, Thánh Lễ kết thúc. Các anh chị Tân tòng chụp hình với quý cha, quý thầy dạy giáo lý và thân nhân, lưu lại kỷ niệm đẹp khởi sự cuộc đời theo Chúa.

Xin Thiên Chúa là Cha nhân lành và Mẹ Maria dịu hiền luôn đồng hành với các anh chị Tân tòng trong ơn gọi Kitô hữu.

Trang Truyền Giáo

Trang Nhà