Truyền Giáo


Cứu trợ bão lụt miền trung

Ban Bác ái xã hội Dòng Đồng Công

Trận lụt kinh hoàng của miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) đầu và giữa tháng 10 vừa qua đã để lại những thảm cảnh rất đáng thương. Có gia đình mất trắng tay, có nhà không còn chiếc giường để ngả lưng. Trẻ em đói rách, ngơ ngác, không còn sách vở đến trường.

Ban BAXH Nhà Mẹ Đồng Công Việt Nam kết hợp với ban BAXH Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ đã lên đường ngày 28.10.2010 đem chút tình thương đến với những người anh em đói khổ.

Sau đây là một số hình ảnh về chuyến đi bác ái này :

Cha Giám Tỉnh (áo đen) dòng Đồng Công Hoa Kỳ
và quý Cha Ban BAXH đang trao phẩm vật cứu trợ

Phẩm vật cứu trợ : gạo và tiền mặt

Bà con vui mừng nhận tấm lòng bác ái chia sẻ của các ân nhân tại Hoa Kỳ và Việt Nam

Cha xứ gx. Phù Long đang cám ơn phái đoàn Bái Ái Tỉnh Dòng : Cha Giám Tỉnh (áo đen giữa), Cha Vượng và Cha Hy (đội mũ)

Cha Giám Tỉnh chúc lành cho một nạn nhân bão lụt bị mù

Cha Giám Tỉnh đang thăm hỏi bà con về cơn lụt vừa qua

Cha Trưởng Ban Bác Ái Dòng Đồng Công Việt Nam và bà con sau khi lãnh quà cứu trợ

Cha Giám Tỉnh trao quà cho một cụ cao niên

Một cụ già đang được Cha Vượng trao quà

Cha Giám Tỉnh và quí Cha tỉnh Dòng Đồng Hoa Kỳ trao quà tại gx. Trang Nứa

Cha Trưởng Ban Bác Ái tại Việt Nam đang trao quà

Của ít lòng nhiều. Cám ơn Chúa!

Kỷ niệm với bà con vùng lũ lụt

Cha xứ Trang Nứa cám ơn phái đoàn Bác ái

Cha con tâm sự sau khi nhận quà

Xin Cha đừng quên chúng con

Bà con còn lưu luyến với phái đoàn