Cha Stêphanô M. Phạm cao Đích, trưởng ban truyền giáo dòng Đồng Công
cử hành lễ ban phép Thánh Tẩy cho những anh chị em tân tòng
vào Chúa nhật, 11-10-2009

 

 

Lãnh nhận Bí tích rửa tội
"Cha rửa con nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần”

Niềm vui được làm con cái Chúa, được gia nhập Mẹ Hội Thánh.

Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức
Bí tích Thêm Sức làm hoàn hảo ân sủng phép rửa rội

Lãnh nhận Bí tích Thánh Thể
Giờ đây Chúa ngự trong con...

 

Anh chị em tân tòng bày tỏ lòng biết ơn tới Cha Stêphanô M. Phạm cao Đích