Theo truyền thống hàng năm, trước Lễ Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán, Dòng Đồng Công Việt Nam luôn có một phái đòan anh em Tu sĩ, Linh Mục...đến các nơi nghèo khổ, bệnh nạn, trung tâm chăm sóc người già, khuyết tật hoặc các gia đình đáng thương...
để mang tình yêu của Chúa Giêsu đến an ủi, thăm viếng, trao tặng vật, hiện vật, tiền bạc...
cho những con người bất hạnh đó...

Ngày 18 tháng 12 năm 2007 vừa qua,
Cha Tổng Trưởng ban Truyền Giáo của Dòng
(Cha Stêphanô M. Phạm Cao Đích)  và các Thầy đã đến:

- "Mái Ấm Mai Hòa" (Trung Tâm SIDA, Củ Chi);
- "Thiên Phước" (Trung Tâm trẻ em bại liệt):
- "Mái Ấm Thiên Ân" (người khiếm thị, Tân Hương, Sàigòn)
- "Gia Đình Tình Thương" (Tân Bình, Sàigòn)
-" Câu Lạc Bộ Bừng Sáng" (Nguyễn Tri Phương, Sàigòn)
- ...những gia đình nghèo khổ, tàn tật...