Thánh lễ Rửa tội cho những anh chị em tân tòng
tại dòng Đồng Công - Chúa nhật 9-8-2009

At first page Next page
DSC_0139
DSC_0141
DSC_0143
DSC_0155
DSC_0159
DSC_0160
 

DSC_0161
DSC_0162
DSC_0164
DSC_0165
DSC_0169
DSC_0170
 

DSC_0171
DSC_0172
DSC_0173
DSC_0174
DSC_0175
DSC_0176
 

DSC_0177
DSC_0178
DSC_0180
DSC_0181
DSC_0183
DSC_0184
 


Cha Stêphanô M. Phạm cao Đích, trưởng ban truyền giáo dòng Đồng Công
cử hành lễ ban phép Thánh Tẩy cho những anh chị em tân tòng vào Chúa nhật 09-08-2009