At first page Next page
DSC_0148
DSC_0191
DSC_0184
DSC_0122
DSC_0123
DSC_0125
DSC_0126
DSC_0127
DSC_0128
DSC_0129
DSC_0131
DSC_0132
DSC_0133
DSC_0134
DSC_0135
DSC_0136
DSC_0140
DSC_0143
DSC_0144
DSC_0146
DSC_0147
DSC_0149
DSC_0150
DSC_0151

Kỷ niệm Ngày Hồng Phúc - Đón nhận Phép thánh tẩy - 08 tháng 03 năm 2009