DÒNG ĐỒNG CÔNG - THỦ ĐỨC

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA - 21 anh chị em lãnh nhận BÍ TÍCH THÁNH TẨY - tại 521 tỉnh lộ 43 Phường Tam Phú - Dòng Đồng Công - Thủ Đức