THÁNH CẢ GIUSE

 

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE

Sau đây là lời Chúa ngỏ với Madeleine Aumont (mẹ của năm con), để mời gọi mọi người cùng thi hành:

“Con hãy mời gọi mọi người chuẩn bị mừng lễ Thánh Cả Giuse, Cha “như thức” (Père putatif, coi như chính thức) của Ta, bằng một Tuần Cửu nhật sốt sắng, để Người ban ôn phù hộ cho các con, như các con đang cần đến. Đây Ta chỉ cách cho các con:

Ngày 10 tháng 3 (hoặc: ngày thứ nhất trong tuần Cửu Nhật)

Ngày thứ nhất, các con hãy nhớ lại sự tùng phục toàn vẹn của Người đối với Ý muốn của Thiên Chúa, và các con hãy lấy tinh thần ĐỨC TIN đích thực mà đọc lại lời nguyện: “Lạy Chúa! Xin cho Ý Chúa nên trọn!”. Các con hãy xin Thánh Cả Giuse giúp chúng con đọc lời nguyện này tối đa, cho tất cả mọi người trên thế giới, và cầu nguyện cho họ ngoan thảo vâng theo Ý Chúa.

Lời nguyện:
Kính lạy Thánh Cả Giuse là vị quản gia trung tín của Thiên Chúa, xin cầu bầu cho chúng con và cho mọi người trên thế giới biết noi gương của Người – để biết tuân phục trọn vẹn theo ý muốn của Thiên Chúa – hòng cho mọi việc trên trời cũng như dưới đất được hoàn tất theo Thánh ý của Chúa Cha mà thôi.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, và 1 Kinh Sáng Danh)

Ngày 11 tháng 3 (ngày thứ hai)

Ngày thứ hai, các con hãy nhớ Người yêu việc làm như thế nào, khiến Người đã trở thành gương mẫu mọi người lao động. Các con hãy cầu nguyện Người cho họ, để họ không bỏ phí những nhọc mệt của việc làm chân tay hay trí óc, nhưng hãy dâng hết lên Chúa Cha, ấy là biến đổi những công sức ấy thành tiền quý giá, nhờ đó họ sẽ xứng đáng được phần thưởng muôn đời.

Lời nguyện:
Kính lạy Thánh Cả Giuse là quan thầy của những người lao động, xin Người cầu bầu cho chúng con và mọi người trên thế giới biết noi gương Người - biết siêng năng và yêu mến công việc của chúng con cũng như luôn biết dâng lên Thiên Chúa những nhọc mệt, vất vả, khó khăn và thử thách do công việc hàng ngày mang lại - như là của lễ hy sinh để đền bù những lỗi lầm mà chúng con đã phạm mất lòng Chúa.

(Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, và 1 kinh Sáng Danh)

Ngày 12 tháng 3 (ngày thứ ba)

Ngày thứ ba, các con hãy nhớ lại sự bình thản của Người những khi gặp khó khăn trên đường đời. Các con hãy cầu nguyện Người cho tất cả những ai buồn phiền chán nản khi gặp khó khăn, xin cho họ được sức mạnh cần thiết và niềm vui trong đau khổ.

Lời Nguyện:
Kính lạy Thánh Cả Giuse là Đấng hộ thủ đắc lực của Thiên Chúa, xin giúp chúng con luôn có được một đức tin vững mạnh, để mỗi khi gian nan và cạm bẫy bủa vây trên con đường đời, thì chúng con biết an tâm vững chí phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và tin tưởng vào tình yêu của Chúa một cách tuyệt đối như xưa Người đã tin.

(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

Ngày 13 tháng 3 (ngày thứ bốn)

Ngày thứ bốn, các con hãy nhớ đến sự thinh lặng của Người theo lòng Người ước muốn, nhờ đó Người đã được nghe tiếng Thiên Chúa nói với Người để hướng dẫn Người mọi lúc mọi nơi. Các con hãy cố giữ phần nào sự im lặng nội tâm, và nhờ Người cầu bầu để có được nhân đức tốt đẹp đó, là nhân đức biết im lặng và lắng nghe.

Lời Nguyện:
Kính lạy ông Thánh Giuse là Thầy Cả của sự Thinh Lặng Nội Tâm, xin dạy chúng con cũng biết im lặng như Người, nhất là sự thinh lặng trong tâm hồn, ngõ hầu nhờ đó mà chúng con lắng nghe được tiếng Thiên Chúa nói với chúng con để hướng dẫn chúng con mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống của chúng con và sau này.

(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, và 1 kinh Sáng Danh)

Ngày 14 tháng 3 (ngày thứ năm)

Ngày thứ năm, các con hãy suy gẫm Thánh Giuse giữ đức khiết tịnh lớn lao dường nào, và hoàn hảo biết bao, bằng cách dâng lên Thiên Chúa mỗi tình cảm, mỗi ý nghĩ và mỗi việc làm của Người, lại giữ gìn thân xác và con tim không chút tì ố. Các con hãy cầu nguyện Người cho giới trẻ, họ thường bị thúc đẩy bởi ý muốn kết hôn, mà bỏ quên lề luật Thiên Chúa, nhất là Điều Răn thứ sáu.

Lời Nguyện:
Kính lạy Thánh Cả Giuse là Đấng yêu mến sự Trong Sạch, xin Người cầu bầu cho chúng con và mọi người trên thế giới, đặc biệt là cho giới trẻ, biết noi gương Người gìn giữ đức Thanh Tịnh theo như bậc sống của mỗi người, vì thế xin Người luôn canh giữ và giúp chúng con biết xa lánh những dịp tội có thể làm tổn hại tới đức Thanh Tịnh này, để thể xác và linh hồn chúng con được tinh sạch chờ đón ngày Thiên Chúa tái lâm.

(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

Ngày 15 tháng 3 (Ngày thứ sáu)

Ngày thứ sáu, các con hãy suy niệm đức khiêm nhường của Thánh Giuse lớn lao dường nào trước Thiên Chúa, trước tha nhân và đối với chính mình. Mặc dù thuộc dòng hoàng tộc, Người chỉ muốn coi mình như một người thợ tầm thường. Người không đòi hỏi gì cho riêng mình: không tiền bạc, không danh vọng, chỉ sung sướng được hy sinh cho hai Đấng cao cả nhất mà Chúa đã trao phó cho Người. Các con hãy cầu nguyện cho những người cha gia đình, để họ biết theo gương Người trong việc điều khiển gia đình là nền tảng xã hội, đang cần được lành mạnh hóa.

Lời Nguyện:
Kính lạy Thánh Cả Giuse là gia chủ của gia đình Thánh Gia khi xưa, xin người hướng dẫn các bậc làm cha mẹ, và các người chủ gia đình, biết noi gương của Người để điều khiển gia đình của họ, nhờ đó xã hội và giáo hội có được những người con ngoan và hữu ích. Xin Người cầu bầu cho chúng con được yêu quí đức Khiêm Nhượng, nhờ đó mà chúng con có thể tiếp tục trưởng thành và thăng tiến trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

Ngày 16 tháng 3 (ngày thứ bảy)

Ngày thứ bảy, các con hãy nhớ lại lòng yêu mến dịu dàng của Người đối với hiền thê Người mà Người cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, và Người còn trọng vọng tôn kính như là Mẹ Thiên Chúa. Người có nhiệm vụ bảo vệ đức Trinh Khiết của Đức Maria, Người đã thực hiện nhiệm vụ đó cách hoàn hảo và trung tín. Các con hãy cầu nguyện cho tất cả các đôi vợ chồng, để họ luôn luôn trung thành giữ các cam kết của họ trong bậc hôn nhân, và để họ có thể chu toàn sứ mệnh của họ trong sự thông cảm và nâng đỡ lẫn nhau.

Lời Nguyện:
Kính lạy Thánh Cả Giuse là sứ giả của Tình Yêu, lòng Trung Thành, và sự Hy Sinh, xin cầu bầu cho chúng con và mọi người trên thế giới, nhất là những người được Thiên Chúa kêu gọi vào cuộc sống hôn nhân, để tất cả chúng con đều biết noi gương của Người – biết Yêu Thương và Hy Sinh, thông cảm và nâng đỡ nhau trong đời sống, cũng như biết Trung Thành giữ lời giao kết hôn phối với người bạn đời và với Thiên Chúa.

(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

Ngày 17 tháng 3 (ngày thứ tám)

Ngày thứ tám, các con hãy nhớ lại hạnh phúc Thánh Giuse lớn lao dường nào khi Người được ẵm bồng Chúa Hài Nhi Giêsu trong tay. Hai Cha Con cùng trao đổi cho nhau những tình cảm thân thương nhất trong mối hy hiến mật thiết. Các con hãy cầu nguyện để giữa cha mẹ và con cái luôn luôn có sự cảm thông ưu ái và chân thành, làm cho họ thành những cha mẹ hiền từ và những con cái hiếu thảo.

Lời Nguyện:
Kính lạy Thánh Cả Giuse là Đấng Bảo hộ của Chúa Hài Nhi Giêsu, xin thánh hóa tất cả mọi gia đình, để cho giữa cha mẹ và con cái luôn luôn có sự cảm thông với nhau, xin hướng dẫn tâm trí và uốn nắn trái tim chúng con, biến đổi chúng con trở nên những cha mẹ hiền từ và những người con hiếu thảo, nhờ đó, gia đình trở nên tổ ấm yêu thương và xã hội sẽ trở nên ngày càng lành mạnh hơn.

(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

Ngày 18 tháng 3 (ngày thứ chín)

Ngày thứ chín, các con suy nghĩ về cái chết thánh thiện của Thánh Giuse trong vòng tay của Ta và Đức Maria, và các con hãy cầu nguyện Người cho tất cả những người lâm chung, và cho chính các con được bình an, êm dịu lúc từ trần như Thánh Giuse.

Lời Nguyện:
Kính lạy Thánh Cả Giuse là con người Công Chính trước mặt Thiên Chúa, xin cầu bầu cho chúng con biết noi gương Người để sống xứng đáng với Tình Thương của Thiên Chúa, và trong những giây phút cuối đời, xin Người đến bên giường an ủi chúng con, ban cho chúng con sự bình an khi đến trước tòa Thiên Chúa, và đặc biệt xin người cầu bầu và nâng đỡ cho tất cả những người đang hấp hối trong ngày hôm nay.

(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

Ngày 19 tháng 3 (Lễ Thánh Cả Giuse hay là ngày kết thúc tuần Cửu Nhật)

Trong ngày Lễ Thánh Cả Giuse, các con hãy đem trọn lòng tin tưởng chạy đến với Người là Phó Vương Dân Chúa, giống như tổ phụ Giuse ở Ai Cập xưa kia (1) và các con hãy gởi gấm nơi Người toàn thể Hội Thánh.

Lời Nguyện:
Lạy Thánh Giuse là người cha trần thế mà Thiên Chúa đã chọn để bảo vệ, dạy dỗ, nâng đỡ và yên ủi Chúa Giêsu những ngày niên thiếu, xin Ngài cũng thương bảo vệ, dạy dỗ, nâng đỡ và yên ủi chúng con trên bước đường dương thế này, bởi vì ngày nào chúng con còn sống trong cuộc đời lữ thứ này thì ngày đó chúng con vẫn chưa trưởng thành trong Chúa. Ngày xưa Người bảo vệ và dìu dắt Chúa Giêsu thế nào, thì ngày nay chúng con khấn xin Người thương bảo vệ và dìu dắt Hội Thánh như vậy, ngõ hầu để chúng con được thoát khỏi nanh vuốt của ác thần và ngày sau được cùng Người thờ phụng Thiên Chúa mà thôi.

(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

Ghi chú: Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Giuse này chỉ dùng tư, vì những lời nguyện đã được thêm vào, chưa được chuẩn ấn chính thức của Giáo quyền.

-----
(1) Trước đây, trong Sứ điệp ban cho thụ khải Carmela ở Turino (Ý) ngày 6-3-1970, in trong sách có Imprimatur, Chúa Giêsu đã nói: ”Thánh Cả Giuse chẳng khác nào Tổ Phụ Giuse khi xưa là cận thần của nhà vua, cầm quyền thay vua. Ngày nay trên trời, Thánh Giuse là vị PHÓ VƯƠNG chiếm ưu thế trong Trái Tim Thiên Chúa và Trái Tim Đức Maria, Hiền thê trinh khiết của Người”. Nay Chúa nhắc lại cùng một ý ấy với thụ khải Madeleine Aumont.


Last Updated:17-02-2008