THÁNH CẢ GIUSE 
 

KINH THÁNH GIUSE QUYỀN UY

Lạy Thánh Giuse, Cha đầy quyền uy và rất mạnh thế, hằng sẵn sàng phù giúp con trước tòa Chúa, con xin trao phó nơi Cha mọi lợi ích và nguyện ước của con.

Lạy Thánh Giuse, xin hãy dùng quyền thế cao cả của Cha mà bênh vực con, nhờ Đức Giêsu Kitô, Thánh Tử của Cha, Chúa chúng con, Cha nài xin cho con mọi ơn Phúc Thần Linh Chúa, để cậy nhờ Cha từ trời nâng đỡ, ngay ở đời này, con được dâng lời cảm tạ, tôn vinh Đức Chúa Cha, Đấng hằng yêu thương chúng con.

Lạy Thánh Giuse, con sung sướng nhìn ngắm Cha và Chúa Giêsu đang thiếp ngủ trong tay Cha; con không dám tới gần khi Người an nghỉ bên lòng Cha, xin Cha bồng ẵm Người, hôn kính Thánh Nhan hiền dịu Người thay con, và xin Người cũng ẵm lấy con khi con tắt hơi.

Lạy Thánh Giuse, bổn mạng các linh hồn luyện ngục, xin cầu cho chúng con. Amen.

 


Last Updated:17-02-2008