Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 30 - Những việc tôn kính Thánh Cả Giuse

Trong những việc tỏ lòng tôn kính Thánh Cả Giuse , có những việc làm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm như sau:

1. Hàng ngày :

Khi thức dậy, khi cầu nguyện,  lúc làm việc, khi gặp khó khăn hoặc cơn cám dỗ, trước khi ngủ đêm, kêu tên cực trọng Giêsu-Maria-Giuse và dâng mình cho ba Đấng, xin ơn chết lành.      

2. Hàng tuần : Trong ngày Thứ Tư kính Thánh Cả,  nên làm việc lành nào đó có ý kính Thánh Cả ...

3. Hằng năm :  tôn kính Thánh Cả đặc biệt trong tháng  Ba và lễ kính Thánh Giuse (19 tháng 3 và 1 tháng 5) lo xưng tội rước lễ,  xin lễ,  dọn tòa,  rước kiệu tôn kính Ngài,  để đáng lãnh ơn phúc Ngài ban trong các dịp lễ của Ngài.

Ngoài ra còn nhiều việc sùng kính khác như mang ảnh trong mình, bày tượng ảnh trong nhà,  lập đài nơi khu xóm,  cất đền nơi xứ đạo,  tôn Ngài làm quan thầy các Hội Đoàn,   phát hành báo chí,  tranh ảnh,  bài hát, truyền thanh, truyền hình....  kính Ngài  nữa.

Truyện thánh - Ơn chết lành, linh mục đến cứu người hấp hối

Cha O 'Haire, nhà truyền giáo Ái nhĩ lan kể rằng: Một hôm ngài đến một trại người Tin lành. Ông ta cho biết có người thợ Cg sắp chết. Vừa đến nơi, bệnh nhân liền nói: Lạy Thánh Cả, con biết Ngài sẽ gửi đến cho con vị linh mục để giúp con trong giờ sau hết". Sau đó ông ta kể thêm:

"Mẹ ông ta dạy ông ta mỗi ngày đọc kinh Thánh Giuse xin ban ơn cho con được chết lành. Trong 30 năm qua, không ngày nào ông ta không đọc. Nơi ông ta ở cách nhà thờ 50 cây số, ông ta đã tìm đến để xưng tội rước lễ, nhưng người nhà xứ cho biết cha đi vắng một tháng mới về. Sau một tuần chờ đợi, hôm nay thấy mình sắp chết, ông ta tin tưởng thế nào Thánh Cả cũng giúp ông ta.

Sau khi đã nhận các Bí tích cuối cùng, ông ta chết tốt lành. Lời cầu xin cuối cùng là: Xin Thánh Giuse cho con được chết lành trong tay Ngài. Amen.