Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 24 - Thánh Cả Giuse quan thầy phù hộ kẻ xin chết lành

Con người ta, ai cũng sợ chết, vì khi chết phải bỏ lại những gì thân yêu ở lại đời này, và không biết số phận mình sau khi chết sẽ ra sao?

Thánh Cả Giuse xưa đã đem Chúa Giêsu đi trốn qua Aicập, là cứu thoát  Chúa Hài nhi khỏi chết trong tay quân dữ, nên ngày nay Thiên Chúa cho Người làm quan thầy ban ơn chết lành cho kẻ trông cậy cầu khấn Người.

Thánh nữ Têrêsa mẹ nói:" Xưa nay, tôi thấy những ai có lòng kính mến Thánh Cả Giuse khi còn sống, thì được ơn bình an lúc qua đời, được chết êm ái không tỏ ra dấu sợ hãi gì ".

Nếu ai muốn được chết lành thì phải sống lành, phải kính mến cậy trông Thánh Cả Giuse, phải dọn sẵn sàng chết hàng ngày, nghĩa là chừa tội, tập đức như Thánh Cả Giuse .

Xin Thánh Cả Giuse quan thầy "các kẻ mong sinh thì" trợ giúp con trong giờ "lâm tử". Amen.

Truyện thánh - Kẻ có tội được ơn chết lành

Linh mục Isidorô kể truyện một người sang trọng giầu có quê ở thành Venise trong nước Ý. Ông này vốn treo ảnh Thánh Cả Giuse trong nhà và hay quì gối cầu nguyện trước ảnh ấy. Ông này tuy có cầu nguyện đôi khi, nhưng đi đàng tội lỗi bê bối, và chẳng hề xưng tội bao giờ.

Khi ông ta bị bệnh nặng gần chết, vợ con khuyên ăn năn xưng tội, nhưng ông ta ngại xưng, và nghĩ mình chưa đến nỗi chết, nên khoan giãn không xưng. Nếu Thánh Cả Giuse không phù hộ, chắc ông ta chết trong tội và sa hỏa ngục.

Khi ông ta bị mê man, thì mơ thấy một cụ già đẹp đẽ tốt lành giống như hình Thánh Cả Giuse treo trong nhà, hiện ra khuyên ông ta lo việc linh hồn mau lẹ kẻo không kịp. Cũng lúc ấy, ông ta được ơn thấy tội mình đã phạm tràn trề...đáng hình phạt hỏa ngục thế nào. Ông ta liền ăn năn hối hận hết sức. Khi tỉnh dậy, ông ta xin xưng tội ngay. May cho ông ta chừng nào. Khi linh mục giải tội xong thì ông ta liền từ bỏ cõi đời này.