Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 23 - Thánh Cả Giuse chết lành

Khi Thiên Chúa thấy sứ mạng trao cho Thánh Cả Giuse trên trần gian trong việc giúp đỡ Chúa Giêsu đã hoàn tất, Chúa đã gọi Người ra khỏi thế gian. Người chết rất thánh thiện trong tay Chúa Giêsu và Ðức Mẹ Maria .

Sau khi qua đời Thánh Cả  được đưa xuống ngục Tổ tông chờ ngày Chúa Giêsu xuống cứu, để cùng  lên thiên đàng với Chúa sau này.

Phần ta, nếu muốn được an nghỉ trong tay 3 Đấng, và được  các Ngài đưa về thiên đàng, ta phải noi gương Thánh Cả Giuse mà sống tốt lành, làm trọn bổn phận trong bậc sống của ta: là người con, người vợ, người chồng, người cha mẹ, ông bà, giáo dân, công dân...Chúa không đòi hỏi ta điều gì ngoài bổn phận, ngoài sức mình.

Lạy Thánh Cả Giuse , xưa Người đã sống đức tin, cậy kính mến Chúa, yêu người, sống thanh sạch, khó nghèo và vâng phục, chịu mọi đau khổ, vâng theo thánh ý Chúa. Người đã được chết lành và giờ đây đang hưởng phúc trên thiên đàng, xin Người phù hộ cho chúng con còn vất vả chiến đấu nơi trần gian, cho con biết đi theo đàng Người đã đi, mong sau này con được về nơi cực lạc muôn đời. Amen.

Truyện thánh - Xin ơn chết lành trong 50 năm

Tại một giáo xứ vùng Lyon, người ta còn nhắc tới gương sáng đời sống của một cụ già đạo hạnh, qua đời năm 1859, thọ  86 tuổi.  Cụ có lòng tôn kính Thánh Giuse cách nhiệt thành.  Sáng tối hằng ngày đọc kinh xin Ngài ban ơn chết lành.  Các ngày thứ tư, cụ quen ăn chay, làm phước, bố thí.  Hằng năm, cụ mừng trọng thể lễ Thánh Giuse mà cụ coi là một ngày trọng nhất đời.

Một ơn nài xin suốt  50 năm, lẽ nào bị từ chối?

Ngày 15 tháng 3 năm 1859, cụ ngã bệnh, được lãnh đủ các bí tích, lòng đầy sốt sắng, nêu gương sáng cho mọi người.

Chính ngày 19 tháng 3, cụ xin linh mục dâng lễ kính Thánh Cả và xin người ta đọc kinh phó linh hồn.   Thánh lễ vừa xong, thì cụ ngước mắt lên trời. đặt hai tay chéo lên ngực, kêu rõ ràng ba tên cực trọng Giêsu Maria Giuse, rồi tắt thở êm ái dịu dàng.

Linh hồn cụ lìa thế tạm để về Thiên đàng hưởng phúc cùng Thánh cả muôn đời.