Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 21 - Thánh Cả Giuse gương đức nhẫn nại chịu khổ

Thánh Cả Giuse đã phải chịu nhiều sự khốn khó bên ngoài cũng như trong lòng.

Khi ở thánh Belem, khi qua tị nạn bên Ai cập, khi ở thành Nagiaret, Người hằng chịu khó khăn, đói, rét, chịu người ta khinh dể...

Người cũng phải chịu đau đớn trong tâm hồn khi chưa biết lí do Ðức Mẹ thụ thai, khi nghe lời ông già Simeon nói tiên tri về Chúa Giêsu và Ðức Mẹ sẽ phải chịu đau khổ sau này.

Lạy Thánh Cả Giuse , Người là đấng thánh thiện mà phải chịu nhiều đau khổ đắng cay. Xin giúp con vác thánh giá mình hằng ngày để đền tội con như người trộm lành trên thập giá, để con được theo chân Chúa đến hơi thở cuối cùng, và sau khi qua đời, được hưởng phúc cùng Người trên thiên quốc.

Truyện thánh - Phụ nữ thành Chiavari bị thương chân

Tại thành Chiavari bên nước Italia, có một phụ nữ, phần hồn đạo hạnh, nhưng phần xác khó nghèo túng thiếu, hằng ngày đi làm thuê kiếm của nuôi thân. Không may, khi làm việc, thì vô ý bị thương chân đau đớn lắm. Chân sưng lên, và sau lại thối rỗng ra, không còn đi lại được. Thầy thuốc bảo: bệnh này lâu khỏi và tốn tiền lắm. Người đàn bà không còn đi làm được thì không có cơm ăn, còn nói gì tiền chữa bệnh. Bà ta trở nên túng cực lắm.

Đức Chúa Trời  soi sáng cho bà ta trông cậy cầu xin Thánh Cả Giuse chữa cho mình. Bà ta từ trước tới nay vẫn có lòng kính mến Thánh Cả Giuse, và treo ảnh Người trong nhà để tôn kính. Bà sấp mình trước ảnh Thánh Cả , cầu xin Người thương giúp mình trong cơn khốn cực này. Cầu xin một lúc, bà ấy lấy ảnh Thánh Cả vẽ dấu thánh giá trên chân mình hai ba lần.

Lạ thay, tạ ơn Thánh Cả đã thương kẻ túng cực, cô đơn: làm dấu thánh giá xong, bà ta thấy chân bớt đau, và vài hôm sau khỏi hẳn, bà ta đi lại được, và đi làm kiếm ăn như trước.