Tháng Kính Thánh Giuse


Ngày 20 - Thánh Cả Giuse gương đức khó nghèo

Thánh Cả Giuse tuy là dòng dõi vua Davit, nhưng Người rất nghèo khó. Người lại làm nghề thợ mộc và tính tình lương thiện hay giúp đỡ người nghèo, nên lợi tức chẳng có bao nhiêu. Thánh Phanxicô de Sale noi:" Thánh Cả Giuse  khó nghèo đến nỗi những sự cần như cơm ăn áo mặc cho Chúa Giêsu và Ðức Mẹ nhiều khi cũng thiếu thốn".

Nhưng dù trước mặt thế gian, Người có bị coi thường, khinh chê, Người cũng không buồn, nhưng vâng theo ý Chúa luôn. Người thật lòng yêu mến đức khó nghèo noi gương Chúa Giêsu và Ðức Mẹ trong nhà Nagiaret. Sau này Chúa Giêsu phán:" Phúc cho ai có lòng khó nghèo, vì sẽ được đất làm của mình".

Nếu ta lâm cảnh khó nghèo, đừng chê trách trời đất, số phận, nhưng xin ơn vui vẻ can đảm noi gương Thánh Cả Giuse , để ngày sau sẽ được bù đắp trên quê trời.

Truyện thánh - Thiếu nữ 22 tuổi, bệnh phù thũng

Xưa, trong tỉnh Briocô thuộc nước Pháp, có một thiếu nữ 22 tuổi bị bệnh phù thũng, phải nằm liệt giường chẳng nhúc nhích được chút nào.

Một ngày kia, khi cô đang nằm, có ông già vào xin ăn. Cô nói: Tôi cũng nghèo đói lắm, chẳng có của gì, người ta cho tôi miếng nào, tôi ăn miếng ấy. đây có mấy quả lê người ta mới cho, ông lấy một nửa.

Ông già nhận lấy mấy quả lê, và nói: Chị hãy vững lòng trông cậy cầu xin Thánh Cả Giuse , chị sẽ được khỏi bệnh. Khi chị khỏi được một năm, chị sẽ bị nặng hơn trước, nhưng đừng nản lòng, hãy tiếp tục cầu xin Thánh Cả Giuse , Người sẽ chữa khỏi hẳn cho. Nói xong, ông già đi khỏi, không trở lại nữa.

Thế rồi, cô ta cầu xin Thánh Cả Giuse một tuần 9 ngày, sau đó cô được khỏi bệnh. Năm sau, cô bị lại nặng hơn năm trước. Cô không nản lòng, lại tiếp tục cầu xin Thánh Cả Giuse .

Chính ngày lễ Thánh Cả Giuse, dù bệnh trở nặng hơn mọi ngày, cô cũng nhờ người khiêng cô đi dự lễ, rước lễ kính Thánh Cả.

Ngợi khen quyền phép Thánh Cả Giuse đã thương người khốn khó, dù những ngày trước, cô không thể cử động, chỉ nằm một chỗ, thế mà giờ đây, cô tự nhiên đứng lên đi rước lễ mạnh mẽ như mọi người. Rước lễ xong, cô xuống quì nơi đã nằm trước, như không hề mắc bệnh tật gì.

Thấy mọi sự xảy ra như lời ông già ăn xin nói trước, cô liền tin thật đó chính là Thánh Cả Giuse đã đến báo tin và chữa bệnh cho mình. Mọi người biết bệnh tình cô ta trước kia nay đã khỏi, thì tin thật là phép lạ Thánh Cả Giuse đã thương chữa cô. Hai người khô khan đạo nghĩa, nay thấy phép lạ cũng được ơn ăn năn trở lại đàng lành.